header image
Strona główna
LIII zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Przewodnicząca Rady   
czwartek, 22 września 2022 13:37, 218 odsłon

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.  poz. 559 ze zm.) zwołuję LIII zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. (czwartek) o godz. 15:00.

Więcej…
 
Budowa placu zabaw w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Skłodowskiego PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Paulina Pietrzak   
czwartek, 22 września 2022 11:57, 49 odsłon

Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na wykonanie nasadzeń roślin w ramach zadania: ,,Budowa placu zabaw w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Skłodowskiego."

Treść zapytania: Tre_____zapytania.pdf

Poprawiony: czwartek, 22 września 2022 12:01
 
Wykonanie nasadzeń roślin PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Paweł Mierzejewski   
czwartek, 22 września 2022 11:28, 165 odsłon

Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na wykonanie nasadzeń roślin w ramach zadania: ,,Zagospodarowanie działki ozn. nr geod. 181 w msc. Rzekuń"

Odpowiedzi do treści zapytania: Do_Wykonawc__w.pdf

Zmiana treści zapytania: Zmiana_tre__ci_zapytania_ofertowego.pdf

Treść zapytania: FPZ.271.1.76.2022.pdf

Załącznik nr. 1: Za____cznik_nr.1.pdf

Poprawiony: poniedziałek, 03 października 2022 13:56
 
Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Paulina Pietrzak   
środa, 21 września 2022 15:34, 44 odsłon

Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! „, organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza”. Celem kampanii społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! ” jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

Jednocześnie celem kampanii jest służyć użytkownikom przewodów kominowych, aby użytkowane przez nich mieszkania/lokale i domy posiadały czyste i w pełni sprawne technicznie przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).

Ważnym elementem jest prowadzenie edukacji społecznej:

  • jak prawidłowo organizować proces spalania w domowych urządzeniach grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów,
  • jak poprawnie eksploatować systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby uniknąć złej wentylacji oraz zaczadzenia.

Edukacja społeczna będzie prowadzona za pośrednictwem mediów, podczas spotkań z mieszkańcami organizowanych przez gminy oraz podczas lekcji/zajęć zawodoznawczych w których będą brali udział Mistrzowie Kominiarscy zrzeszeni w naszym Cechu i organizacjach kominiarskich będących współorganizatorami tej edycji Kampanii.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 —co najmniej raz na 6 miesięcy.
z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Ustawa Prawo budowlane określa, że właściciel / zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – Mistrza Kominiarskiego, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie utraty życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska.


Komunikat Prezesa MCK: komunikat_Prezesa_MCK.pdf

Komunikat Prezesa KIK:Komunikat_Prezesa_KIK.pdf


Poprawiony: środa, 21 września 2022 15:41
 
Wykonanie prac budowlanych i wykończeniowych w budynku OSP Kamianka PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Paweł Mierzejewski   
środa, 21 września 2022 13:53, 69 odsłon

Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac budowlanych i wykończeniowych w budynku OSP Kamianka w ramach zadania: ,,Remont pomieszczeń w OSP Kamianka" oraz "Modernizacja holu w OSP Kamianka w gm. Rzekuń"

Treść zapytania: FPZ.271.1.73.2022.pdf

Załącznik nr. 1: Kamianka_OSP_korytarz_rzut.pdf

Załącznik nr. 2: korytarz_OSP_Kamianka.pdf

Poprawiony: środa, 21 września 2022 14:28
 
Dodatek grzewczy 2022 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Katarzyna Grzymała, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu   
środa, 21 września 2022 13:23, 463 odsłon

Szanowni Mieszkańcy,
w dniu 20.09 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadzająca dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Poprawiony: wtorek, 04 października 2022 08:32
Więcej…
 
Zakup giętarki trójrolkowej PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Hubert Parzych   
wtorek, 20 września 2022 16:18, 66 odsłon

Zakład Obsługi Gminy zaprasza do składania ofert na zadanie p.n: "Zakup giętarki trójrolkowej".

Poprawiony: wtorek, 20 września 2022 16:23
Więcej…
 
Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "KORMORAN" na rok 2022/2023 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
wtorek, 20 września 2022 07:58, 89 odsłon

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "KORMORAN" ZO Ostrołęka w sezonie 2022/2023.

Plan_polowa___KORMORAN_2022_2023.pdf

Poprawiony: piątek, 30 września 2022 12:50
 
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW WP PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
poniedziałek, 19 września 2022 14:52, 69 odsłon

Dotyczy wydanie decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

BI.ZUZ.5.4210.198.2022.JR___wydanie_decyzji.pdf

Poprawiony: poniedziałek, 19 września 2022 14:56
 
Ogłoszenie Nadleśnictwa Ostrołęki PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Katarzyna Siok   
poniedziałek, 19 września 2022 13:46, 94 odsłon

Nadleśnictwo Ostrołęka ogłasza możliwości zakupu na własność Skarbu Państwa lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.

 
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW WP PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
poniedziałek, 19 września 2022 10:13, 31 odsłon

Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

BI.ZUZ.5.4210.215.2022.JM.pdfPoprawiony: poniedziałek, 19 września 2022 10:17
 
Bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Rzekuń w 2022 r PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Hubert Parzych   
czwartek, 15 września 2022 13:16, 92 odsłon

Zakład Obsługi Gminy zaprasza do składania ofert na zadanie p.n: "Bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Rzekuń w 2022 roku."

Poprawiony: poniedziałek, 26 września 2022 12:54
Więcej…
 
Nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Monika Kurzych   
czwartek, 15 września 2022 12:55, 532 odsłon

Wójt Gminy Rzekuń ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze podinspektora ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych 

Poprawiony: piątek, 30 września 2022 11:55
Więcej…
 
Ankieta dla czytelników PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Marek Karczewski   
czwartek, 15 września 2022 12:17, 193 odsłon

Szanowni Czytelnicy,
w odpowiedzi na częste zapytania i propozycje z Waszej strony chcemy wzbogacić nasz księgozbiór o pozycje przez Państwa zaproponowane.

Poniżej zamieszczamy link do ankiety.
Zapraszamy do
anonimowego wypełnienia formularza - czas na odpowiedzi to ok. 2 min.
Dziękujemy za pomoc.

Poprawiony: piątek, 16 września 2022 09:07
Więcej…
 
XVIII Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Maria Suchowiecka   
czwartek, 15 września 2022 09:21, 186 odsłon

XVIII Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki
Wójt gminy Rzekuń Bartosz Podolak, Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu, parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu zapraszają na koncert

Poprawiony: czwartek, 15 września 2022 11:00
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 205
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Wójt Gminy Rzekuń zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych odnośnie "Rozbudowy drogi powiatowej nr 2568W Goworowo-Tomasze-Rzekuń". Konsultacje odbędą się w środę 23 marca br. w Urzędzie Gminy w Rzekuniu, od godz. 15.00.

{BIP-14037-Koncepcja_Daniszewo.pdf}

Naszą witrynę przegląda teraz 142 gości