header image
Strona główna
Zakup i montaż rekuperacji w świetlicy w msc. Czarnowiec PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Paweł Mierzejewski   
wtorek, 30 maja 2023 13:09, 51 odsłon

Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na "Zakup i montaż rekuperacji w świetlicy w msc. Czarnowiec"

Treść zapytania: FPZ.271.2.16.2023.pdf

Poprawiony: wtorek, 30 maja 2023 13:12
 
Zagospodarowanie skweru F. Fiszera w msc. Ławy PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Paweł Mierzejewski   
wtorek, 30 maja 2023 12:56, 53 odsłon

Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na "Zagospodarowanie skweru F. Fiszera w msc. Ławy"

Treść zapytania: FPZ.271.2.17.2023.pdf

Unieważnienie zapytania: FPZ.271.2.17.2023___uniewa__nienie_zapytania_ofertowego.pdf

Poprawiony: poniedziałek, 05 czerwca 2023 14:35
 
Informacja organizacyjna PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Krzysztof Żebrowski, Sekretarz Gminy   
wtorek, 30 maja 2023 11:15, 27 odsłon

Uprzejmie informujemy mieszkańców i interesantów, że w dniu 2 czerwca (piątek) Urząd będzie czynny do godziny 1300.

 
Kierowca/dyspozytor - ogłoszenie o naborze PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Katarzyna Grzymała, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu   
poniedziałek, 29 maja 2023 13:14, 93 odsłon

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: kierowcy/dyspozytora.  Wymagane dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, w terminie do dnia 16 czerwca  2023 r. godz. 12.00.

Poprawiony: poniedziałek, 29 maja 2023 14:00
Więcej…
 
Zajęcia z samoobrony dla kobiet PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Sławomir Królak   
piątek, 26 maja 2023 14:23, 49 odsłon

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ostrołęce oraz 2 Ośrodek
Radioelektroniczny w Przasnyszu serdecznie zapraszają do udziału
w bezpłatnych zajęciach z samoobrony dla kobiet.

Zaproszenie_Samoobrona_Kobiet_Wojsko.pdf

Poprawiony: piątek, 26 maja 2023 14:27
 
Pracownik socjalny - ogłoszenie o naborze PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Katarzyna Grzymała, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu   
piątek, 26 maja 2023 13:03, 144 odsłon

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: Pracownik socjalny.  Wymagane dokumenty należy składać w Ośrodku pomocy społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, w terminie do dnia 9 czerwca  2023 r. godz. 12.00

Poprawiony: poniedziałek, 29 maja 2023 11:45
Więcej…
 
Nabór wniosków od rolników działających w sektorze zbóż i nasion oleistych PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
piątek, 26 maja 2023 09:28, 113 odsłon


Od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków od rolników działających w sektorze zbóż i nasion oleistych,

Poprawiony: piątek, 26 maja 2023 09:37
Więcej…
 
Zawiadomienie Prezydenta Maista Ostrołeki PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
czwartek, 25 maja 2023 09:24, 58 odsłon

Dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia „Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew".

WB.6220.11.2022_z_dn._25.05.2023.pdf

Poprawiony: czwartek, 25 maja 2023 09:34
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
środa, 24 maja 2023 09:20, 64 odsłon

Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Instalacji do przetwarzania osadów z klarowania wody w m. Teodorowo, gm. Rzekuń".

Obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji.pdf

Poprawiony: środa, 24 maja 2023 09:51
 
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW WP PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
wtorek, 23 maja 2023 08:31, 79 odsłon

Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące przebudowę rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 102/21, 102/24, 102/34 w miejscowości Czarnowiec, gm. Rzekuń, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie.


BI.ZUZ.5.4210.83.2023.ED.pdf

Poprawiony: wtorek, 23 maja 2023 08:47
 
LXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Przewodnicząca Rady Gminy   
piątek, 19 maja 2023 14:11, 153 odsłon

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.  poz. 40 z póź. zm.) zwołuję LXIV zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15:30. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, z proponowanym porządkiem obrad:   
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu nr LXI/2023,  nr LXII/2023, nr LXIII/2023 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Korczaki;
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń;
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin;
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie przez Gminę Rzekuń    własności działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 147/4 położonej w obrębie Teodorowo gmina Rzekuń;
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Ołdakach;
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025;
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu za 2022 rok;
10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
11. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
13. Wolne wnioski i informacje;
14. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, w dniu 29 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14:30.

Więcej…
 
Ekologiczny Piknik Rodzinny PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Marlena Kowalczyk   
piątek, 19 maja 2023 13:12, 109 odsłon


Poprawiony: wtorek, 30 maja 2023 13:05
 
Poszukiwany właściel psa PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
środa, 17 maja 2023 15:19, 55 odsłon

Poszukiwany właściciel psa.
Tel. kontaktowy: Urząd Gminy Rzekuń 29 643 24 34


Poprawiony: środa, 17 maja 2023 15:26
 
PRZEBUDOWA UL. ARMII KRAJOWEJ W RZEKUNIU PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Paweł Mierzejewski   
środa, 17 maja 2023 15:13, 93 odsłon

,,PRZEBUDOWA UL. ARMII KRAJOWEJ W RZEKUNIU” 

Termin składania ofert / wniosków: 01.06.2023 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 01.06.2023 r. godz. 10.30

Miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć na platformie e-Zamówienia

Link do strony  prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c1dacbba-f486-11ed-9355-06954b8c6cb9


Poprawiony: środa, 17 maja 2023 15:14
 
Informacja Stowarzyszenia LGD "Zaścianek Mazowsza" PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Marlena Kowalczyk   
wtorek, 16 maja 2023 14:55, 95 odsłon

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” (LGD) informuje, że nadal trwa partycypacyjny tj. z udziałem lokalnej społeczności proces budowania nowej lokalnej strategii rozwoju dla obszaru gmin: Czerwin, Długosiodło, Goworowo, Rzekuń i Troszyn. W związku z ubieganiem się o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027 LGD zobowiązana jest opracować strategię rozwoju obszaru, na którym działa.

Poprawiony: wtorek, 16 maja 2023 15:00
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 223
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń za pośrednictwem usługi SMS.

Mieszkańcy mogą też zgłaszać awarie oświetlenia ulicznego telefonicznie 29 761 79 61 od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16 lub poczta elektroniczną na adres marek.bebenek@bemarrzekun.pl.

Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości