header image
Strona główna
Wykonanie prac budowlanych i wykończeniowych w budynku OSP Kamianka PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Paulina Pietrzak   
poniedziałek, 03 października 2022 14:05, 156 odsłon

Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac budowlanych i wykończeniowych w budynku OSP Kamianka w ramach zadania: ,,Remont pomieszczeń w OSP Kamianka" oraz "Modernizacja holu w OSP Kamianka w gm. Rzekuń

Treść zapytania: FPZ.271.1.77.2022.pdf

Załącznik nr. 1: Kamianka_OSP_korytarz_rzut.pdf

Załącznik nr. 2: korytarz_OSP_Kamianka.pdf

Poprawiony: poniedziałek, 03 października 2022 14:17
 
Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku od 50 do 69 lat PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Rafał Gumkowski   
poniedziałek, 03 października 2022 11:34, 85 odsłon

alt

 
Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Urząd Gminy w Rzekuniu   
poniedziałek, 03 października 2022 10:13, 136 odsłon

Urząd Gminy w Rzekuniu informuje, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego rozpoczął  konsultacje Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Więcej…
 
Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "DZIK" na rok 2022/2023 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
piątek, 30 września 2022 12:51, 119 odsłon

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 1 "DZIK" na sezon łowiecki 2022/2023.

Plan_polowa___DZIK_2022_2023.pdf

Poprawiony: piątek, 30 września 2022 12:54
 
"Aktywne Miasta" podsumowane - RZEKUŃ PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Marek Karczewski   
piątek, 30 września 2022 09:54, 235 odsłon

W czwartek 29 września 2022 r. na LIII Sesji Rady Gminy Rzekuń odbyła się dekoracja najlepszych rzekuńskich rowerzystów.

Tuż przed obradami, zaproszeni goście zostali powitani gromkimi brawami za przybycie na podsumowanie czerwcowej rywalizacji.

Poprawiony: piątek, 30 września 2022 10:36
Więcej…
 
Nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Monika Kurzych   
środa, 28 września 2022 15:04, 640 odsłon

Wójt Gminy Rzekuń ogłasza  nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych

Poprawiony: środa, 26 października 2022 09:06
Więcej…
 
Nabór na stanowisko podinspektora ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Monika Kurzych   
środa, 28 września 2022 14:56, 496 odsłon

Wójta Gminy Rzekuń ogłoszenia nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego

Poprawiony: czwartek, 13 października 2022 12:05
Więcej…
 
Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Katarzyna Siok   
środa, 28 września 2022 08:11, 135 odsłon

Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemny.

Og__oszenie_Starosty_Ostro____ckiego.pdf

 
Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Katarzyna Siok   
poniedziałek, 26 września 2022 12:13, 106 odsłon

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z dnia 15.09.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działki, położone w obrębie Teodorowo, gm. Rzekuń.

Zawiadomienie_Starosty_Ostro____ckiego.pdf

 
Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Katarzyna Siok   
poniedziałek, 26 września 2022 11:48, 143 odsłon

Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kolejowej nr 29 na odc. Ostrołęka-Łomża-Pisz-Giżycko" na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego zostało wydane postanowienie zawiadamiające o niezałatwieniu w terminie przedmiotowej sprawy oraz wskazano nowy termin załatwienia sprawy do dnia 19 października 2022 r.

Obwieszczenie_Marsza__ka_Wojew__dztwa_Warmi__sko_Mazurskiego.pdf

Poprawiony: poniedziałek, 26 września 2022 12:01
 
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
poniedziałek, 26 września 2022 08:13, 138 odsłon

Dotyczy prowadzonego postępowania odwoławczego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów z zadania inwestycyjnego; Budowa linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów oraz rozbudowa stacji 400 kV Stanisławów  i stacji 400 / 220 / 110 / kV Ostrołęka ( etap II).

DOO___WD__ZIL.420.34.2021.KM_SO.18.pdf

Poprawiony: poniedziałek, 26 września 2022 08:21
 
LIII zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Przewodnicząca Rady   
czwartek, 22 września 2022 13:37, 361 odsłon

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.  poz. 559 ze zm.) zwołuję LIII zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. (czwartek) o godz. 15:00.

Poprawiony: poniedziałek, 07 listopada 2022 14:16
Więcej…
 
Budowa placu zabaw w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Skłodowskiego PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Paulina Pietrzak   
czwartek, 22 września 2022 11:57, 136 odsłon

Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na wykonanie nasadzeń roślin w ramach zadania: ,,Budowa placu zabaw w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Skłodowskiego."

Treść zapytania: Tre_____zapytania.pdf

Poprawiony: czwartek, 22 września 2022 12:01
 
Wykonanie nasadzeń roślin PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Paweł Mierzejewski   
czwartek, 22 września 2022 11:28, 311 odsłon

Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na wykonanie nasadzeń roślin w ramach zadania: ,,Zagospodarowanie działki ozn. nr geod. 181 w msc. Rzekuń"

Odpowiedzi do treści zapytania: Do_Wykonawc__w.pdf

Zmiana treści zapytania: Zmiana_tre__ci_zapytania_ofertowego.pdf

Treść zapytania: FPZ.271.1.76.2022.pdf

Załącznik nr. 1: Za____cznik_nr.1.pdf

Załącznik nr 5: zalacznik_nr_5_rozeznanie_cenowe.pdf

Poprawiony: piątek, 07 października 2022 08:39
 
Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Paulina Pietrzak   
środa, 21 września 2022 15:34, 120 odsłon

Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! „, organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza”. Celem kampanii społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! ” jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

Jednocześnie celem kampanii jest służyć użytkownikom przewodów kominowych, aby użytkowane przez nich mieszkania/lokale i domy posiadały czyste i w pełni sprawne technicznie przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).

Ważnym elementem jest prowadzenie edukacji społecznej:

  • jak prawidłowo organizować proces spalania w domowych urządzeniach grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów,
  • jak poprawnie eksploatować systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby uniknąć złej wentylacji oraz zaczadzenia.

Edukacja społeczna będzie prowadzona za pośrednictwem mediów, podczas spotkań z mieszkańcami organizowanych przez gminy oraz podczas lekcji/zajęć zawodoznawczych w których będą brali udział Mistrzowie Kominiarscy zrzeszeni w naszym Cechu i organizacjach kominiarskich będących współorganizatorami tej edycji Kampanii.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 —co najmniej raz na 6 miesięcy.
z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Ustawa Prawo budowlane określa, że właściciel / zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – Mistrza Kominiarskiego, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie utraty życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska.


Komunikat Prezesa MCK: komunikat_Prezesa_MCK.pdf

Komunikat Prezesa KIK:Komunikat_Prezesa_KIK.pdf


Poprawiony: środa, 21 września 2022 15:41
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 213
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Uprzejmie informujemy Mieszkańców i interesantów, że w dniu 22 grudnia 2021 roku (środa) stanowiska do spraw podatków Referatu Finansowego będą czynne do godziny 13:00, ze względu na sytuację kadrową. Informujemy również, że wnioski oraz deklaracje podatkowe i informacje podatkowe będzie można złożyć na biurze podawczym.

Naszą witrynę przegląda teraz 67 gości