Wykaz umorzeń, ulg, odroczeń i rozłożeń na raty w 2013 roku Drukuj
środa, 15 maja 2013 11:27, 2021 odsłon

Wykonując obowiązek wynikający z przepisów art. 37, art 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) Wójt Gminy Rzekuń podaje do wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono na raty w roku 2012 w kwocie przewyższającej 500,00 zł ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

doc20140520081218.pdf

Historia dokumentu
21-05-2014 r., 15:45:41, Tomasz Majewski
  • zmiana tytułu,
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

21-05-2014 r., 15:44:41, Tomasz Majewski, archiwum
  • dodanie artykułu.