header image
Strona główna Cyfrowa Gmina

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt "Cyfrowa gmina" jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Cele projektu:

  • Cyfryzacją Urzędu i jednostek podległych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do pracy i edukacji zdalnej.
  • Analiza stanu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych.
W ramach projektu zostaną zakupione:
  • stacje robocze przygotowane technicznie do komunikacji sieciowej z interesantami,
  • wysokowydajne serwery usług sieciowych.
Wartość projektu: 328 890 zł

Poziom dofinansowania z Funduszy Europejskich: 100%
Diagnoza cyberbezpieczeństwa PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Bartosz Podolak, Wójt Gminy Rzekuń   
czwartek, 28 kwietnia 2022 13:02

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych Gminy Rzekuń z siedzibą w Rzekuniu 07-411 Rzekuń, przy ul. Kościuszki 33.

Więcej…
 


Wodociągi

Czy wiesz, że...

Zarządzeniem Nr 322 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza się pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP, dotyczący cyberprzestrzeni, na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od niedzieli 5 grudnia 2021 r. (od godz. 23:59) do piątku 10 grudnia 2021 r. (do godziny 23:59).

Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości