Wywieśmy flagi! Drukuj
Autor (źródło): Marlena Kowalczyk   
niedziela, 01 maja 2022 10:00, 74 odsłon

Szanowni Mieszkańcy,

Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy oraz rocznica akcesji Polski do Unii Europejskiej (1 maja), Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (2 maja), a także Święto Konstytucji 3 Maja (3 maja) to wyjątkowe daty w polskim kalendarzu. Dni te mają szczególne znaczenie dla wszystkich Polaków. Zwracam się zatem do Państwa z apelem i jednocześnie gorącą prośbą o uczczenie tych Świąt, m.in. poprzez wywieszenie flag narodowych na budynkach instytucji publicznych, zakładów pracy i prywatnych posesjach.

Sprawmy, aby ulice Naszej Małej Ojczyzny były biało-czerwone.

                                                                      Bartosz Podolak

                                                                    Wójt Gminy Rzekuń

Poprawiony: poniedziałek, 02 maja 2022 07:58