header image
Strona główna
Aby obejrzeć opublikowaną wersję kliknij tutaj.
Tytuł:Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu
Tytuł dodatkowy:
Sekcja (kategoria):Urząd Gminy w Rzekuniu (Jednostki podległe)
Data utworzenia (wystawił):09:17:34, 14-12-2007 r. (Tomasz Majewski)
Autor:
Data ostatniej zmiany (autor):10:31:29, 28-11-2011 r. (Tomasz Majewski)
Czas publikacji:od 08:14:03, 14-12-2007 r.
Dostęp:publiczny (opublikowany)
Tekst wstępny:

ul. Kolonia 1B
07-411 Rzekuń
tel.: (29) 761 73 94 wew. 26

Treść artykułu:

e-mail: biblioteka@rzekun.net

Władze jednostki: Agnieszka Majdecka (Dyrektor)

Zakres obowiązków:

  • Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczegółowym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
  • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży.
  • Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym.
  • Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
  • Popularyzacja książęk i czytelnictwa.
  • Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
  • Udzielanie bibliotekom zakładowym i szpitalnym pomocy fachowej.
  • Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
  • Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
Wodociągi

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń na 100 kobiet przypada 100 mężczyzn (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości