header image
Strona główna
Aby obejrzeć opublikowaną wersję kliknij tutaj.
Tytuł:Przypomnienie o upływie terminu płatności
Tytuł dodatkowy:
Sekcja (kategoria):Urząd Gminy w Rzekuniu (Gospodarowanie odpadami)
Data utworzenia (wystawił):09:53:49, 24-09-2021 r. (Sylwia Tuszyńska)
Autor:Klaudia Chutkowska
Data ostatniej zmiany (autor):09:55:06, 24-09-2021 r. (Sylwia Tuszyńska)
Czas publikacji:od 07:42:57, 24-09-2021 r.
Dostęp:publiczny (opublikowany)
Tekst wstępny:


Szanowni Mieszkańcy

Przypominamy, że w dniu 15 września upłynął termin płatności III raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby uniknąć naliczenia kosztów upomnienia w wysokości 11,60 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej, koszty upomnienia od 13 października będą wynosiły 16,00 zł) oraz wszczęcia postępowania egzekucyjnego prosimy o jak najszybsze uregulowanie zobowiązania.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na indywidualne rachunki bankowe.

Treść artykułu:
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie nawiązania do wszczętego na wniosek mieszkańców wsi Teodorowo postępowania w sprawie uznania za wspólnotę gruntową działki nr 76 o pow. 0,45 ha położonej w obrębie Teodorowo.

Naszą witrynę przegląda teraz 65 gości