header image
Strona główna
Aby obejrzeć opublikowaną wersję kliknij tutaj.
Tytuł:Usługi indywidualnego transportu door-to-door świadczone na terenie gminy Rzekuń
Tytuł dodatkowy:
Sekcja (kategoria):Ośrodek Pomocy Społecznej (Informacje)
Data utworzenia (wystawił):12:52:40, 11-06-2021 r. (Tomasz Majewski)
Autor:Maria Ciunowicz
Czas publikacji:od 10:41:32, 11-06-2021 r.
Dostęp:publiczny (opublikowany)
Tekst wstępny:

Gmina Rzekuń w dniu 19 kwietnia 2021 roku zawarła umowę o realizację projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.
Projekt grantowy pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door świadczone na terenie gminy Rzekuń" realizowany jest w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  pt. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Całkowita wartość projektu: 480 977,13 zł
Kwota dofinansowania: 480 977,13 zł,
w tym wkład Funduszy Europejskich: 480 977,13 zł
Projekt polega na zapewnieniu usługi indywidualnego transportu mieszkańcom gminy Rzekuń z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, jak również w razie konieczności możliwości przewozu kilku mieszkańców jadących z jednej lub kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem.
Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2022 r.

Plakat promocyjny: PFRON_plakat_DTD.pdf

Zarządzenie: img521.pdf


Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Treść artykułu:
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Szanowni Państwo,

Powiat Ostrołęcki przystąpił do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021-2024. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, w ramach konsultacji społecznych.

Naszą witrynę przegląda teraz 64 gości