header image
Strona główna
Aby obejrzeć opublikowaną wersję kliknij tutaj.
Tytuł:Dostawa nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Tytuł dodatkowy:
Sekcja (kategoria):Urząd Gminy w Rzekuniu (Zapytania ofertowe)
Data utworzenia (wystawił):15:48:21, 02-06-2021 r. (Agnieszka Chełstowska-Wierzba)
Autor:Agnieszka Głosek
Data ostatniej zmiany (autor):15:50:22, 02-06-2021 r. (Agnieszka Chełstowska-Wierzba)
Czas publikacji:od 13:39:40, 02-06-2021 r.
Dostęp:publiczny (opublikowany)
Tekst wstępny:

alt

Zamawiający Gmina Rzekuń z siedzibą przy ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na dostawę nowego 9 - osobowego samochodu (8+1) przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim.

1.    Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu grantu konkursowego pt.:?Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych? realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
2.    Postępowanie prowadzone  jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, opisaną w Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.


Treść ogłoszenia: Zapytanie_ofertowe.pdf

Załączniki:

Za____cznik_Nr_1.pdf

Za____cznik_Nr_2.pdf

Za____cznik_Nr_3.pdf

Za____cznik_Nr_4.pdf

Z____cznik_Nr_5.pdf

Treść artykułu:
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Obwieszczenie i zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego ws. "Budowy linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka - Stanisławów" w zakresie budowy 7 odcinków danej linii.

Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości