header image
Strona główna
Aby obejrzeć opublikowaną wersję kliknij tutaj.
Tytuł:XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń
Tytuł dodatkowy:
Sekcja (kategoria):Rada Gminy (Sesje Rady)
Data utworzenia (wystawił):12:24:14, 28-04-2021 r. (Agnieszka Górska)
Autor:Małgorzata Żebrowska , Przewodnicząca Rady
Czas publikacji:od 10:15:35, 28-04-2021 r.
Dostęp:publiczny (opublikowany)
Tekst wstępny:

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 ze zm.) zwołuję XXXIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2021 r. (piątek) o godz. 14:00

Treść artykułu:

Sesja odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rzekuniu przy ul. Nowej 7, z proponowanym porządkiem obrad:  
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030;
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2021 rok;
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych projektu ?DOOR TO DOOR? w Gminie Rzekuń;
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Rzekuń, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rzekuń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ławy;
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarnowiec;
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dzbenin;
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Dzbenin gm. Rzekuń oznaczonej numerem ewidencyjnym 286/17;
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Dzbenin gm. Rzekuń oznaczonej numerem ewidencyjnym 451/7;
11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Ławy gm. Rzekuń oznaczonej numerem ewidencyjnym 329/14;
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji;
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji;
14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rzekuń w 2020 r.;
15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Żłobka Samorządowego w Rzekuniu za 2020 rok;
16. Przyjęcie sprawozdania z działalności Dziennego Domu ?SENIOR+? za rok 2020;
17. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu za 2020 rok;
18. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rzekuniu przy ul. Nowej 7, w dniu 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 14:00

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

pkt_2.pdf

pkt_3.pdf

pkt_4.pdf

pkt_5.pdf

pkt_6.pdf

pkt_7.pdf

pkt_8.pdf

pkt_9.pdf

pkt_10.pdf

pkt_11.pdf

pkt_12.pdf

pkt_13.pdf

pkt_14.pdf

pkt_15.pdf

pkt_16.pdf

pkt_17.pdf

Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 71 gości