header image
Strona główna
Aby obejrzeć opublikowaną wersję kliknij tutaj.
Tytuł:Sprawy do załatwienia w Urzędzie, wzory wniosków
Tytuł dodatkowy:
Sekcja (kategoria):Urząd Gminy w Rzekuniu (Statyczne)
Data utworzenia (wystawił):11:49:44, 07-05-2008 r. (Tomasz Majewski)
Autor:
Data ostatniej zmiany (autor):13:45:31, 05-03-2021 r. (Tomasz Majewski)
Czas publikacji:od 09:38:46, 07-05-2008 r.
Dostęp:publiczny (opublikowany)
Tekst wstępny:

Karty usług zawierają pełną informację o danej sprawie: podstawę prawną, wymagane dokumenty, opłaty, terminy i sposób załatwienia sprawy a także stanowisko odpowiedzialne za załatwienie sprawy.

Karty usług zostały usystematyzowane według zakresu działania komórek organizacyjnych i stanowisk Urzędu.
Opisano w nich procedury najczęściej załatwianych spraw urzędowych.

Większość kart usług zawiera wzory wniosków, które po wypełnieniu można przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń

lub złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy (sekretariat), pokój nr 107.

W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy, pod wskazanymi w kartach usług numerami telefonów i adresów e-mail.

Wpłat za usługi dokonywane przez Urząd Gminy można dokonać:

  • bezprowizyjnie w kasie Banku Spółdzielczyego w Ostrowi Mazowieckiej pk. w Rzekuniu do godz. 1430,
  • w Urzędzie Pocztowym w Rzekuniu do godz. 1500,
  • w każdym innym banku* lub poczcie na konto Urzędu Gminy w Rzekuniu nr 10 8923 0008 0124 2371 2012 0002

* Honorujemy dowody wpłaty z banków internetowych.


Gospodarka gruntami

Nazwa usługi Informacja Załączniki
Zatwierdzanie geodezyjnych podziałów nieruchomości GGK_01.pdf
GGK_01_ZAL1.odt

GGK_01_ZAL1.pdf

GGK_01_ZAL1.rtf


Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste

Nazwa usługi Informacja Załączniki
Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej USC_02.pdf

USC_02_ZAL1.pdf

USC_02_ZAL1.odt

Sporządzenie aktu zgonu USC_03.pdf

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego USC_04.pdf

wniosek_o_wydanie_odpisu.pdf

wniosek_o_wydanie_odpisu.odt

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego USC_05.pdf


USC_05_ZAL1.odt

USC_05_ZAL1.pdf

Wydanie dowodu osobistego
USC_06.pdf
USC_06_ZAL1.pdf


Gospodarka i przedsiębiorczość

Rolnictwo, melioracja i ochrona środowiska

Treść artykułu:
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy nr I/2022 oraz nr II/2022 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje dotyczące Przedsięwzięcia MILA - Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności oraz Start Produkcji i Usług.

Naszą witrynę przegląda teraz 52 gości