header image
Strona główna
Aby obejrzeć opublikowaną wersję kliknij tutaj.
Tytuł:Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Rzekuń
Tytuł dodatkowy:
Sekcja (kategoria):Urząd Gminy w Rzekuniu (Informacje o środowisku)
Data utworzenia (wystawił):13:38:44, 03-11-2020 r. (Sylwia Tuszyńska)
Autor:
Czas publikacji:od 12:34:38, 03-11-2020 r.
Dostęp:publiczny (opublikowany)
Tekst wstępny:

Zawiadomienie_o_wylozeniu.pdf

Treść artykułu:
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Zarządzeniem Nr 322 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza się pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP, dotyczący cyberprzestrzeni, na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od niedzieli 5 grudnia 2021 r. (od godz. 23:59) do piątku 10 grudnia 2021 r. (do godziny 23:59).

Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości