header image
Strona główna
Aby obejrzeć opublikowaną wersję kliknij tutaj.
Tytuł:Informacja o realizacji projektu
Tytuł dodatkowy:
Sekcja (kategoria):Urząd Gminy w Rzekuniu (Ogłoszenia)
Data utworzenia (wystawił):13:37:58, 08-10-2020 r. (Agnieszka Chełstowska-Wierzba)
Autor:Agnieszka Głosek
Data ostatniej zmiany (autor):13:51:14, 08-10-2020 r. (Tomasz Majewski)
Czas publikacji:od 11:33:12, 08-10-2020 r.
Dostęp:publiczny (opublikowany)
Tekst wstępny:

Pragniemy poinformować, iż Gmina Rzekuń realizuje projekt do?nansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Pierwszy żłobek samorządowy w Gminie Rzekuń" nr RPMA.08.03.01-14-d247/19 realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego: Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia i powrotu na rynek pracy 47 osób spełniających funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania 47 nowych miejsc opieki dla 47 dzieci w okresie od 01.01.2020 do 16.02.2022 roku. na terenie gminy Rzekuń (woj. mazowieckie).
Grupę docelową projektu stanowić będą rodzice/opiekunowie prawni dzieci do lat 3 (45K+2M). Osoby bezrobotne, oraz osoby bierne zawodowo - pozostające poza rynkiem pracy ze względna obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby , które przerwały karierę zawodową ze względu urodzenia dziecka lub przebywają na urlopie z wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy.


Treść artykułu:

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

I. Utworzenie 47 miejsc opieki nad dziećmi od lat do 3 w Gminie Rzekuń, w tym:

 1. Zakup wyposażenia i mebli do kuchni oraz sali dziennego pobytu dzieci

 2. Zakup pomocy dydaktycznych (zabawek)

II. Bieżące funkcjonowanie nowo powstałych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 , w tym:

 1. Zatrudnienie personelu placówki: opiekunów dziecięcych, pielęgniarki, pracowników gospodarczych oraz Dyrektora placówki

 2. Zatrudnienie personelu projektu

 3. Prowadzenie zajęć edukacyjno-ruchowych

 4. Zakup środków czystości

 5. Zakup materiałów pielęgnacyjnych

 6. Ubezpieczenie dzieci

 7. Koszty mediów (prąd, woda, wywóz śmieci itp.)

 8. Wyżywienie dzieci

 9. Zakup wyposażenia apteczki

Biuro projektu znajduje się w budynku placówki Żłobka Samorządowego w Rzekuniu (gm. Rzekuń),
ul. Nowa 12, 07-411 Rzekuń.

Całkowita wartość projektu: 2 188 526,25 zł

Do?nansowanie projektu z UE: 1 750 820,97 zł

Metryka informacji
Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Rzekuniu
Wytworzył(a)/ odpowiada za treść:Agnieszka Chełstowska-Wierzba
Wprowadził(a) do BIP:Agnieszka Chełstowska-Wierzba
Data wytworzenia:08.10.2020 r. 13:37:54
Wodociągi

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń na 100 kobiet przypada 100 mężczyzn (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 270 gości