header image
Strona główna
Aby obejrzeć opublikowaną wersję kliknij tutaj.
Tytuł:X nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń
Tytuł dodatkowy:
Sekcja (kategoria):Rada Gminy (Sesje Rady)
Data utworzenia (wystawił):14:21:42, 03-07-2019 r. (Agnieszka Górska)
Autor:Małgorzata Żebrowska , Przewodnicząca Rady
Data ostatniej zmiany (autor):14:22:57, 03-07-2019 r. (Agnieszka Górska)
Czas publikacji:od 12:17:35, 03-07-2019 r.
Dostęp:publiczny (opublikowany)
Tekst wstępny:

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję X nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 05 lipca 2019 r. (piątek) o godz. 08:00.

Treść artykułu:

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;

2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029;

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok;

4. Zakończenie obrad.


W załączeniu materiały:

do pkt 2 pkt_2.pdf

do pkt 3 pkt_3.pdfPrzewodniczący Rady

Małgorzata Żebrowska


Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń na 100 kobiet przypada 100 mężczyzn (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości