header image
Strona główna
Aby obejrzeć opublikowaną wersję kliknij tutaj.
Tytuł:Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Rzekuń w 2018 r.
Tytuł dodatkowy:
Sekcja (kategoria):Urząd Gminy w Rzekuniu (Informacje o środowisku)
Data utworzenia (wystawił):16:02:58, 17-10-2018 r. (Adam Czartoryski)
Autor:
Data ostatniej zmiany (autor):16:03:31, 17-10-2018 r. (Adam Czartoryski)
Czas publikacji:od 13:50:42, 17-10-2018 r.
Dostęp:publiczny (opublikowany)
Tekst wstępny:

Gmina Rzekuń ukończyła w 2018 r. zadanie pod nazwą ?Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Rzekuń?.


Była to już czwarta akcja tego typu w naszej gminie. Od 92 właścicieli nieruchomości nieodpłatnie odebrano i zutylizowano łącznie 218,95 tony, a w tym u 2 zdemontowano 13,48 ton. Koszt realizacji zadania wyniósł 67 135,37,00 zł. Powyższe zadanie współfinansowane będzie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie. Wysokość dotacji wynosi 41 600,00 zł co stanowi 61,96% kosztów kwalifikowanych. Pozostała część kosztów w kwocie 25 535,37,00 zł sfinansowana została ze środków budżetu Gminy. Łącznie w ciągu czterech lat odebrano i przekazano do zutylizowania 832,209 ton wyrobów zawierających azbest, w tym zdemontowano 59,142 tony. Łączny poniesiony koszt to 274 090,81 zł, z czego 217 510,00 zł dofinansowane zostało w formie dotacji przez WFOŚiGW w Warszawie.alt


Treść artykułu:
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Szanowni Państwo,

Powiat Ostrołęcki przystąpił do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021-2024. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, w ramach konsultacji społecznych.

Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości