header image
Strona główna
Aby obejrzeć opublikowaną wersję kliknij tutaj.
Tytuł:Zawiadomienie na VIII sesję Rady Gminy Rzekuń 22.07.2015 r.
Tytuł dodatkowy:
Sekcja (kategoria):Rada Gminy (Sesje Rady)
Data utworzenia (wystawił):09:39:47, 20-07-2015 r. (Emilia Bloch)
Autor:
Data ostatniej zmiany (autor):09:40:25, 20-07-2015 r. (Emilia Bloch)
Czas publikacji:od 07:36:52, 20-07-2015 r.
Dostęp:publiczny (opublikowany)
Tekst wstępny:

Na podstawie  art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tj. Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ) Przewodniczący Rady zwołuje VIII nadzwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 22 lipca 2015 r.  (środa) o godz. 16: 00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:

Treść artykułu:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2. przyjęcie protokołu nr VII/2015 z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy,
3. sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami,
4.rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rzekuń lub jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2024,
6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok,
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  nadania nazw ulic w miejscowościach: Laskowiec, Rzekuń.
8. wolne wnioski
10. zakończenie obrad.

Protokół nr VII/2015 dostępny jest do wglądu w pokoju nr 202 w Urzędzie Gminy  w Rzekuniu w godzinach pracy Urzędu.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

 

Przewodniczący Rady

Edward Gryczka

Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 79 gości