header image
Strona główna
Aby obejrzeć opublikowaną wersję kliknij tutaj.
Tytuł:Realizacja nowego programu unijnego FEAD
Tytuł dodatkowy:
Sekcja (kategoria):Ośrodek Pomocy Społecznej (Ogłoszenia)
Data utworzenia (wystawił):08:43:58, 27-05-2015 r. (Danuta Orzołek)
Autor:
Czas publikacji:od 06:39:18, 27-05-2015 r.
Dostęp:publiczny (opublikowany)
Tekst wstępny:

Szanowni Państwo,

rozpoczęła się realizacja nowego programu unijnego FEAD przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015. Głównym celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie będzie kierowane przez dostarczenie produktów spożywczych wysokiej jakości lub zapewnienie posiłku.

Treść artykułu:
W roku 2015 w pierwszej kolejności pomocą mają być objęte osoby, których dochody nie przekraczają 684 zł na członka rodziny lub 813 zł w przypadku osoby samotnej. Od 2016 r. kryteria mogą ulec zmianie (nowe zasady będą ogłaszane w wytycznych). Program będzie realizowany w oparciu o cztery podstawowe operacje: dostawy żywności, dystrybucję żywności, działania na rzecz włączenia społecznego oraz działania dotyczące pomocy technicznej. Program Operacyjny "Pomoc Żywnościowa" jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w proporcji: 85 % i 15 %. Kwota środków finansowych przeznaczonych na realizacje Podprogramu 2015 wynosi 309 870 740 PLN.

Ośrodek Pomocy Społecznej typuje mieszkańców naszej gminy korzystających z pomocy społecznej do możliwości odbioru żywności w Polskim Czerwonym Krzyżu. Niezbędne dokumenty do otrzymania pomocy wydawane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzekuniu. Żywność wydawana jest w PCK w Ostrołęce w wyznaczonych dniach i będzie udzielana w formie paczki żywnościowej, w skład której wchodzić będzie 6 rodzajów artykułów spożywczych. Minimalny limit pomocy żywnościowej ? 1 paczka na osobę wynosi od 3,5 kg/l do 6 kg/l.

Pierwszy ustalony termin, w którym wydawana jest żywność to 2 czerwca 2015 r.

Pomoc kierowana jest w szczególności do osób korzystających z pomocy społecznej, a w szczególności: bezdomnym, niepełnosprawnym, bezrobotnym, migrantom, osobom obcego pochodzenia, mniejszościom narodowym (w tym społecznościom marginalizowanym), pozostałym grupom odbiorców spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Z pomocy mogą korzystać również osoby nie objęte pomocą Ośrodka w tym przypadku również muszą się zgłosić do OPS z zaświadczeniami o dochodach w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Szczegółowe informacje dotyczące programu uzyskacie Państwo u pracowników socjalnych pod numerem: 29 76 17 395.

 

Metryka informacji
Podmiot udostępniający:Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
Wytworzył(a)/ odpowiada za treść:Danuta Orzołek
Wprowadził(a) do BIP:Danuta Orzołek
Data wytworzenia:27.05.2015 r. 08:40:32

Czy wiesz, że...

Awarie sieci kanalizacji sanitarnej należy zgłaszać pod nr telefonów 994 lub 29 760 32 61.

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości