header image
Strona główna
Aby obejrzeć opublikowaną wersję kliknij tutaj.
Tytuł:Dodatkowy nabór uczestników do projektu Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń
Tytuł dodatkowy:
Sekcja (kategoria):Urząd Gminy w Rzekuniu (Internet)
Data utworzenia (wystawił):12:59:34, 05-11-2013 r. (Tomasz Majewski)
Autor:
Data ostatniej zmiany (autor):13:07:44, 05-11-2013 r. (Tomasz Majewski)
Czas publikacji:od 19:24:41, 10-09-2013 r.
Dostęp:publiczny (opublikowany)
Tekst wstępny:

Wójt Gminy Rzekuń ogłasza dodatkowy nabór uczestników do projektu "Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń". Głównym celem jest zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom gminy Rzekuń zagrożonym wykluczeniem cyfrowym spowodowanym trudną sytuacją materialną lub niepełnosprawnością.

Treść artykułu:

Wsparcie w ramach niniejszego projektu otrzymają osoby wywodzące się z następujących grup docelowych:

  1. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych;
  2. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
  3. dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/ lub ośrodkami pomocy społecznej;
  4. osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają nieodpłatnie:

  • zestawy komputerowe;
  • dostęp do sieci internet;
  • szkolenia z obsługi komputera;
  • sprzęt sieciowy do połączenia z siecią projektową.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć w zakładce Internet - eInclusion.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu w Urzędzie Gminy w Rzekuniu, ul. Szkolna 1, 07-411 Rzekuń, tel. 297617301, 297617302.

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami będzie można składać od dnia 5 listopada 2013 r. do dnia 6 grudnia 2013 r. do godziny 1300 w sekretariacie Urzędu Gminy w Rzekuniu, ul. Szkolna 1, 07-411 Rzekuń.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem zamieszczonym poniżej.

Załączniki:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Zalecenia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

{BIP-11192-Zalecenia_GIS_k__pieliska.pdf}

Naszą witrynę przegląda teraz 84 gości