header image
Strona główna
Aby obejrzeć opublikowaną wersję kliknij tutaj.
Tytuł:Pikniki równościowe w ramach projektu ?Punkty Przedszkolne w Gminie Rzekuń?
Tytuł dodatkowy:
Sekcja (kategoria):Urząd Gminy w Rzekuniu (Punkty przedszkolne 2012)
Data utworzenia (wystawił):07:56:11, 19-06-2013 r. (Katarzyna Brzuzy)
Autor:
Czas publikacji:od 05:49:41, 19-06-2013 r.
Dostęp:publiczny (opublikowany)
Tekst wstępny:

 

 

 

Czerwiec był miesiącem pełnym wrażeń dla dzieci biorących udział w projekcie ?Punkty Przedszkolne w Gminie Rzekuń? współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Treść artykułu:
Dzieci wraz z rodzicami wzięły udział w trzech piknikach równościowych. Odbyły się one przy: Szkole Podstawowej w Borawem - 2 czerwca br., Szkole Podstawowej w Laskowcu ? 9 czerwca br. oraz Szkole Podstawowej w Dzbeninie ? 16 czerwca br. Pikniki zostały zorganizowane na zakończenie trwania w/w projektu. Miały na celu przeciwdziałanie stereotypom w postrzeganiu ról kobiet i mężczyzn. Dzieci brały udział w zabawach i konkursach, które od dziewczynek wymagały siły fizycznej i odwagi, od chłopców zaś odpowiedzialności i empatii. Podjęte działania miały na celu pokazać zróżnicowanie społeczne i jednocześnie promować różnorodność jako wartość, a szacunek wobec innych i równe traktowanie jako podstawowe zasady. Wszyscy bezpłatnie korzystali z atrakcji: zabaw i gier pokazujących czym są stereotypy, relacje między dziewczynkami i chłopcami. Poprzez zabawę pokazano dzieciom, że nie ma zabaw czy zawodów skierowanych tylko dla chłopców lub tylko dla dziewczynek. Spotkanie dzieci ze strażakami pozwoliło poznać w danej roli zarówno kobiety jak i mężczyzn. Podczas pikników równościowych wspólnie bawili się dzieci i rodzice.

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń jest obecnie 10453 mieszkańców z czego 5234 to kobiety a 5219 mężczyźni (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości