header image
Strona główna
Aby obejrzeć opublikowaną wersję kliknij tutaj.
Tytuł:Dotacje unijne dla Gminy Rzekuń
Tytuł dodatkowy:
Sekcja (kategoria):Urząd Gminy w Rzekuniu (Informacje)
Data utworzenia (wystawił):09:39:44, 16-09-2011 r. (Agnieszka Chełstowska-Wierzba)
Autor:
Czas publikacji:od 07:37:49, 16-09-2011 r.
Dostęp:publiczny (opublikowany)
Tekst wstępny:

 

Projekt złożony przez Gminę Rzekuń do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" uzyskał pozytywną oceną Komisji Oceny Projektów Systemowych. Projektem zostanie objęte 269 uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Rzekuń w zakresie indywidualizacji procesu nauczania.

Treść artykułu:

Czy wiesz, że...

Urząd Gminy w Rzekuniu informuje, że w dniu 1 marca 2019 r. wnioski na dowody osobiste będą przyjmowane tylko do godz. 1130. Od 4 marca 2019 r. będzie możliwe składanie wniosków o wydanie e-dowodu.

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości