header image
Strona główna
Aby obejrzeć opublikowaną wersję kliknij tutaj.
Tytuł:INFORMACJA
Tytuł dodatkowy:
Sekcja (kategoria):Zakład Obsługi Gminy (Informacje)
Data utworzenia (wystawił):09:51:06, 02-06-2011 r. (Anna Wielga)
Autor:Kierownik ZGK Norbert Kolanowski
Czas publikacji:od 07:48:39, 02-06-2011 r.
Dostęp:publiczny (opublikowany)
Tekst wstępny:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu informuje, iż do wykonania przyłącza wodociągowego
i/lub kanalizacyjnego należy w siedzibie ZGK złożyć:

1. Oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem.
2. Mapkę geodezyjną (wyrys działki) do celów projektowych, aktualną.
3. Pobrać warunki techniczne wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego po
dokonaniu opłaty w wysokości 260 zł w ZGK.
4. Wykonanie dokumentacji technicznej zgodnie z warunkami technicznymi przez uprawnionego projektanta.
5. Na 3 dni przed przystąpieniem do wykonania przyłącza należy pisemnie powiadomić ZGK o tym fakcie.
6. Wykonanie przez osoby fizyczne lub firmę posiadającą uprawnienia  do wykonywania przyłącza
wodociągowego bądź kanalizacyjnego (zabrania się zasypania przyłącza przed dokonaniem
odbioru przez ZGK)
7. Zgłoszenie do ZGK wykonania przyłącza (na podstawie protokołu odbioru).
8. Zawarcie umowy z ZGK w Rzekuniu na dostawę wody lub ścieków.

Treść artykułu:
Wodociągi

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń jest obecnie 10453 mieszkańców z czego 5234 to kobiety a 5219 mężczyźni (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 74 gości