header image
Strona główna
Aby obejrzeć opublikowaną wersję kliknij tutaj.
Tytuł:UWAGA! Becikowe po 1 listopada 2009 r.
Tytuł dodatkowy:
Sekcja (kategoria):Ośrodek Pomocy Społecznej (Świadczenia rodzinne)
Data utworzenia (wystawił):11:31:12, 17-04-2009 r. (Danuta Orzołek)
Autor:
Czas publikacji:od 09:28:22, 17-04-2009 r.
Dostęp:publiczny (opublikowany)
Tekst wstępny:

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ROZWAŻAJĄ MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O JEDNORAZOWĄ ZAPOMOGĘ Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (TZW. BECIKOWE) ORAZ DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA PO 1 LISTOPADA 2009 R.

Treść artykułu:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu informuje,
że w związku z wprowadzoną zmianą do ustawy o świadczeniach rodzinnych,
od 1 listopada 2009 r. osoby, które będą się ubiegały o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, będą musiały potwierdzić zaświadczeniem lekarskim fakt pozostawania kobiety pod opieką medyczną w okresie co najmniej od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Obowiązek ten nie będzie dotyczył jedynie opiekunów faktycznych i prawnych dziecka.

Brak stosownego zaświadczenia lekarskiego od 1 listopada 2009 r. stanowić będzie podstawę odmowy przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. - o zmianie ustawy - Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654):

wydanie zaświadczeń dla potrzeb uzyskania świadczeń rodzinnych jest wolne od opłat!

 

Podstawa prawna: art. 9 ust. 6-9, art. 15B ust 5-7, art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), art. 7 i art. 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654).

Wodociągi

Czy wiesz, że...

Mieszkańcy mogą zgłaszać awarie oświetlenia ulicznego telefonicznie 29 761 79 61 od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16 lub poczta elektroniczną na adres marek.bebenek@bemarrzekun.pl.

Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości