header image
Strona główna
Aby obejrzeć opublikowaną wersję kliknij tutaj.
Tytuł:UWAGA! Becikowe po 1 listopada 2009 r.
Tytuł dodatkowy:
Sekcja (kategoria):Ośrodek Pomocy Społecznej (Świadczenia rodzinne)
Data utworzenia (wystawił):11:31:12, 17-04-2009 r. (Danuta Orzołek)
Autor:
Czas publikacji:od 09:28:22, 17-04-2009 r.
Dostęp:publiczny (opublikowany)
Tekst wstępny:

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ROZWAŻAJĄ MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O JEDNORAZOWĄ ZAPOMOGĘ Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (TZW. BECIKOWE) ORAZ DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA PO 1 LISTOPADA 2009 R.

Treść artykułu:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu informuje,
że w związku z wprowadzoną zmianą do ustawy o świadczeniach rodzinnych,
od 1 listopada 2009 r. osoby, które będą się ubiegały o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, będą musiały potwierdzić zaświadczeniem lekarskim fakt pozostawania kobiety pod opieką medyczną w okresie co najmniej od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Obowiązek ten nie będzie dotyczył jedynie opiekunów faktycznych i prawnych dziecka.

Brak stosownego zaświadczenia lekarskiego od 1 listopada 2009 r. stanowić będzie podstawę odmowy przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. - o zmianie ustawy - Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654):

wydanie zaświadczeń dla potrzeb uzyskania świadczeń rodzinnych jest wolne od opłat!

 

Podstawa prawna: art. 9 ust. 6-9, art. 15B ust 5-7, art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), art. 7 i art. 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654).

Wodociągi

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń jest obecnie 10453 mieszkańców z czego 5234 to kobiety a 5219 mężczyźni (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 68 gości