header image
Strona główna
Aby obejrzeć opublikowaną wersję kliknij tutaj.
Tytuł:XX|X zwyczajna sesja Rady Gminy
Tytuł dodatkowy:
Sekcja (kategoria):Rada Gminy (Sesje Rady)
Data utworzenia (wystawił):12:35:20, 18-04-2008 r. (Tomasz Majewski)
Autor:
Czas publikacji:od 10:28:56, 18-04-2008 r.
Dostęp:publiczny (opublikowany)
Tekst wstępny:

28 kwietnia 2008 roku, godz. 1300, sala konferencyjna UG Rzekuń

Treść artykułu:

Podejmowane tematy:

 • Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy (przedstawiciela Wójta) między sesjami.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2007 r.
  • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ostrołęce dotycząca wykonania budżetu Gminy za 2007 r.
  • Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy oraz opinia do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 r.
  • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji.
  • yjaśnienia Wójta Gminy - dyskusja
  • Podjecie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok poprzedni Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok poprzedni Przedszkola w Rzekuniu.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok poprzedni Gimnazjum w Rzekuniu.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok poprzedni Szkoły Podstawowej w Rzekuniu.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok poprzedni Szkoły Podstawowej w Drwęczy.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok poprzedni Szkoły Podstawowej w Borawem.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok poprzedni Szkoły Podstawowej w Laskowcu.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok poprzedni Szkoły Podstawowej w Ołdakach.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok poprzedni Szkoły Podstawowej w Dzbeninie.
 • Interpelacje, wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
 • Odpowiedzi na interpelacje wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
 • Wolne wnioski i informacje.
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Małżeństwa z gminy Rzekuń, które przeżyły ze sobą 50 i 25 lat, świętowały jubileusze złotych i srebrnych godów. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu, której przewodniczył Ksiądz Proboszcz Krzysztof Górski. Dalsza część miała miejsce w sali bankietowej, gdzie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wójt Gminy Rzekuń dokonał aktu dekoracji medalami "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" pary, które od pół wieku trwają przy złożonej sobie przysiędze.

Naszą witrynę przegląda teraz 92 gości