header image
Strona główna
Aby obejrzeć opublikowaną wersję kliknij tutaj.
Tytuł:Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Tytuł dodatkowy:
Sekcja (kategoria):Ośrodek Pomocy Społecznej (Świadczenia rodzinne)
Data utworzenia (wystawił):11:03:24, 25-02-2008 r. (Danuta Orzołek)
Autor:
Czas publikacji:od 10:01:14, 25-02-2008 r.
Dostęp:publiczny (opublikowany)
Tekst wstępny:

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1.000 zł przysługuje rodzinom jeżeli rodzina złoży o nią wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Treść artykułu:
Jednorazowa zapomoga przysługuje:
  • matce lub ojcu;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka.

niezależnie od uprawień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz od dochodu rodziny.

Wymagane dokumenty:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
  • dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (kserokopia dowodu osobistego)

Katalog dokumentów nie jest zamknięty. W razie wątpliwości, Ośrodek Pomocy Społecznej może żądać dodatkowych dokumentów i informacji.

UWAGA!!!

Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpatrzenia.

Czy wiesz, że...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, iż na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1167) został wyznaczony termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantów zgodnych z zakresem określonym w § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (tekst jednolity Dz. U 2019 r. poz. 664 i 2023), tj. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, na zadania służące osiągnięciu celu projektu grantowego, zgodne z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia LSR: ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności.

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości