header image
Strona główna
Dziennik zmian BIP
Dziennik zmian Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rzekuń
Nazwa: ID:
Bezpłatna zbiórka folii rolniczej (ID: 5653), 25-11-2019 r., 15:44:12, Adam Czartoryski, archiwum
  • zmiana tekstu wstępnego.

Bezpłatna zbiórka folii rolniczej (ID: 5653), 25-11-2019 r., 15:43:53, Adam Czartoryski, archiwum
  • zmiana tekstu wstępnego.

Bezpłatna zbiórka folii rolniczej (ID: 5653), 25-11-2019 r., 15:43:37, Adam Czartoryski, archiwum
  • zmiana tekstu wstępnego.

Bezpłatna zbiórka folii rolniczej (ID: 5653), 25-11-2019 r., 15:39:05, Adam Czartoryski, archiwum
  • dodanie artykułu
Pozycje: 0-4, łącznie: 4 zmian w dzienniku.
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy nr I/2022 oraz nr II/2022 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje dotyczące Przedsięwzięcia MILA - Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności oraz Start Produkcji i Usług.

Naszą witrynę przegląda teraz 205 gości