header image
Strona główna
Dziennik zmian BIP
Dziennik zmian Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rzekuń
Nazwa: ID:
Wielkanoc w Punkcie Przedszkolnym w Laskowcu (ID: 2299), 05-04-2013 r., 14:00:43, Tomasz Majewski, archiwum
 • zmiana tekstu wstępnego,
 • zmiana treści.

Wielkanoc w Punkcie Przedszkolnym w Laskowcu (ID: 2299), 02-04-2013 r., 14:33:56, Katarzyna Brzuzy, archiwum
 • zmiana autora artykułu.

Wielkanoc w Punkcie Przedszkolnym w Laskowcu (ID: 2299), 02-04-2013 r., 14:33:45, Katarzyna Brzuzy, archiwum
 • zmiana tekstu wstępnego.

Wielkanoc w Punkcie Przedszkolnym w Laskowcu (ID: 2299), 02-04-2013 r., 14:33:20, Katarzyna Brzuzy, archiwum
 • zmiana tekstu wstępnego,
 • zmiana treści.

Wielkanoc w Punkcie Przedszkolnym w Laskowcu (ID: 2299), 02-04-2013 r., 14:32:29, Katarzyna Brzuzy, archiwum
 • zmiana tekstu wstępnego.

Wielkanoc w Punkcie Przedszkolnym w Laskowcu (ID: 2299), 02-04-2013 r., 14:32:16, Katarzyna Brzuzy, archiwum
 • zmiana tekstu wstępnego.

Wielkanoc w Punkcie Przedszkolnym w Laskowcu (ID: 2299), 02-04-2013 r., 14:31:55, Katarzyna Brzuzy, archiwum
 • zmiana tekstu wstępnego,
 • zmiana treści.

Wielkanoc w Punkcie Przedszkolnym w Laskowcu (ID: 2299), 02-04-2013 r., 14:31:42, Katarzyna Brzuzy, archiwum
 • dodanie artykułu
Pozycje: 0-11, łącznie: 11 zmian w dzienniku.

Czy wiesz, że...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, iż na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1167) został wyznaczony termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantów zgodnych z zakresem określonym w § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (tekst jednolity Dz. U 2019 r. poz. 664 i 2023), tj. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, na zadania służące osiągnięciu celu projektu grantowego, zgodne z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia LSR: ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności.

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości