header image
Strona główna Centrum Usług Wspólnych Zamówienia publiczne
Informacja o wyborze Wykonawcy PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Waldemar Skurzyński   
wtorek, 31 maja 2022 14:20

Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu informuje, że zamówienia na wykonanie przeglądów w szkołach, przedszkolu i żłobku z terenu gminy Rzekuń w 2022 roku o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł udziela się następujących Wykonawcom:

część I - ERIW Nadzory i Usługi Budowlane, Legacz 18, 05-304 Stanisławów, NIP 822-221-01-79, REGON 141891171

część II - ERIW Nadzory i Usługi Budowlane, Legacz 18, 05-304 Stanisławów, NIP 822-221-01-79, REGON 141891171

część III - ERIW Nadzory i Usługi Budowlane, Legacz 18, 05-304 Stanisławów, NIP 822-221-01-79, REGON 141891171

część IV - ERIW Nadzory i Usługi Budowlane, Legacz 18, 05-304 Stanisławów, NIP 822-221-01-79, REGON 141891171

część V - ERIW Nadzory i Usługi Budowlane, Legacz 18, 05-304 Stanisławów, NIP 822-221-01-79, REGON 141891171

część VI - Handel i Usługi Przeciwpożarowe Mateusz Drozd 07-410 Ostrołęka, ul. ks. Wł. Skierkowskiego 4 NIP 758-237-64-67, REGON 387035932

część VII - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o., ul. Miła 8, 07-411 Rzekuń NIP 758-235-68-03, REGON 361207419

część VIII - ASH Remigiusz Skowroński ul. Słowackiego 20A, 07-417 Ostrołęka NIP 758-109-88-94, REGON 146593455

część IX - ASH Remigiusz Skowroński ul. Słowackiego 20A, 07-417 Ostrołęka NIP 758-109-88-94, REGON 146593455

część X - ASH Remigiusz Skowroński ul. Słowackiego 20A, 07-417 Ostrołęka NIP 758-109-88-94, REGON 146593455 
Zapytanie ofertowe PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Waldemar Skurzyński   
piątek, 20 maja 2022 08:57

Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądów w szkołach, przedszkolu i żłobku z terenu gminy Rzekuń w 2022 roku o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł.

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać według wzoru określonego w formularzu ofertowym (załącznik nr 3) wraz z wypełnionym formularzem cenowym (załącznik nr 2) w Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, 07- 411 Rzekuń, pokój nr 6 do 27.05.2022 r. do godz. 10.00.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem ”Wykonanie przeglądu” z dopiskiem dotyczy „Części nr ……….”

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.05.2022 r. o godz. 10:15 w pokoju nr 6, Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B , 07- 411 Rzekuń.Załączniki:

- Zapytanie ofertowe zapytanie_ofertowe.odt

- Zapotrzebowanie za____cznik_nr_1___zapotrzebowanie.odt

- Formularz cenowy za____cznik_nr_2___formularz_cenowy.docx

- Formularz ofertowy za____cznik_nr_3___formularz_ofertowy.odt

- Wzór umowy umowa_druk.odt

Poprawiony: poniedziałek, 23 maja 2022 08:42
 
Informacja PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Waldemar Skurzyński   
wtorek, 21 grudnia 2021 13:06

Na postawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu" kwotę 290 000,00 zł brutto, z czego na:

Poprawiony: wtorek, 21 grudnia 2021 14:00
Więcej…
 
Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Żłobka Samorządowego w Rzekuniu PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Grażyna Gocłowska, Dyrektor Żłobka Samorządowego w Rzekuniu   
wtorek, 21 grudnia 2021 13:52

Dyrektor Żłobka Samorządowego zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Żłobka Samorządowego w Rzekuniu w 2022 roku o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł.

Więcej…
 


Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 64 gości