BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 103270

UWAGA: Ogłoszenia ułożone są w kolejności od najstarszego do najnowszego, czyli najnowsze ogłoszenia znajdują się na dole strony!
    Więcej...

Urząd Gminy w Rzekuniu, 07-411 Rzekuń, ul. Tadeusza Kosciuszki 33, lokal 20 woj. Maz, pow ostrołęcki , tel 761 73-01 w 94 fax 029 7617302
na wykonanie stanu wykończeniowego modernizacji i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Laskowcu
    Więcej...

Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń tel./fax. (29) 7617301
na wykonanie robót wiertniczych polegających na pogłębieniu otworu studziennego oraz likwidacji studni w obrębie Stacji Uzdatniania Wody w Rzekuniu
    Więcej...

Urząd Gminy w Rzekuniu
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM
W RZEKUNIU, UL.SZKOLNA
    Więcej...

Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W RZEKUNIU
    Więcej...

Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
Przebudowa ulic: Czarnieckiego, Batorego, Wesoła w miejscowości
Rzekuń
    Więcej...

Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
Przebudowa drogi transportu rolnego dł. ok. 550m w miejscowości Ławy
    Więcej...

Urząd Gminy w Rzekuniu
07-411 Rzekuń ul. Kościuszki 33 woj mazowieckie , powiat ostrołęcki
tel/fax 029-761-73-02
tel. (29) 761-73-01 w. 55
tel. (29) 761 -73-94
e-mail: rzekun@rzekun.pl
na dostawę wyposażenia sali gimnastycznej w Gimnazjum w Rzekuniu przy ul. Szkolnej 1
    Więcej...

Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
Przewóz 3000 ton żużlu z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży na drogi gminne na terenie gminy Rzekuń
    Więcej...

Urząd Gminy w Rzekuniu
ul.Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
Na przebudowę ulic: Batorego – dł. 330m, Wesoła – dł. 184m w miejscowości Rzekuń przez wykonanie: podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. warstwy – 15cm, nawierzchni z betonu asfaltowego – gr. warstwy – 4cm.
    Więcej...

Urząd Gminy w Rzekuniu
ul.Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
Na przebudowę drogi transportu rolnego dł. 750m w miejscowości Ławy przez wykonanie: podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. warstwy – 15cm, nawierzchni z betonu asfaltowego – gr. warstwy – 4cm.
    Więcej...

Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
woj. mazowieckie
Rremont i przebudowa budynku po Hotelu Młodego Robotnika z adaptacją na mieszkania socjalne w miejscowości Ławy, ul. Turskiego, działka nr 3/5 Gmina Rzekuń.
    Więcej...

Urząd Gminy Rzekuń
07-411 Rzekuń
ul. Kościuszki 33
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzekuń.
    Więcej...

Urząd Gminy Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
Budowa Przedszkola w Rzekuniu
    Więcej...

Urząd Gminy Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, woj. mazowieckie
Przebudowa istniejacej nawierzchni żwirowej na bitumiczną - długość odcinka 5,040 km, szerokość zmienna 4 do 5 m, przebiegającej od miejscowości Teodorowo do miejscowości Laskowiec.
    Więcej...

przebudowa nawierzchni ulic: Bema, Ks. Skłodowskiego, Miła w Rzekuniu
Urząd Gminy w Rzekuniu, do kontaktów: Marlena Gleń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
    Więcej...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
tel. (029) 761-73-95 e-mail: dorzolek@rzekun.net
Dożywianie uczniów Szkół Podstawowych w: Laskowcu, Ołdakach, Zabielu, Borawem, Drwęczy i Dzbeninie dla około 180 dzieci w roku szkolnym 2005/2006.
    Więcej...

Urząd Gminy Rzekuń, 07-411 Rzekuń, ul.Kościuszki 33, tel. (29) 7617301, fax (29) 7617302
na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w Ławach z nawierzchni żwirowej na bitumiczną na odcinku 1000m
    Więcej...

Urząd Gminy Rzekuń, 07-411 Rzekuń, ul.Kościuszki 33, tel. (29) 7617301, fax (29) 7617302
na wykonanie nawierzchni asfaltowej-warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 3cm na drodze gminnej w miejscowości Dzbenin dł. 450m, szer. 5m
    Więcej...

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1b
Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Drwęcz.
    Więcej...

Gmina Rzekuń
ul .Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
www.rzekun.pl
mglen@rzekun.net
Wykonanie zewnetrznych prac remontowych elewacji, docieplenie murow zewnętrznych (bez docieplenia nowego skrzydła) docieplenie stropów, oraz częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
    Więcej...

Urząd Gminy w Rzekuniu
07-411 Rzekuń
ul.Kościuszki 33
tel. (29) 7617301
fax (29) 7617302
Wykonanie nawierzchni asfaltowej - warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm na drodze gminnej w miejscowości Dzbenin dł. 450m, szer. 5m.
    Więcej...

Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
tel/fax (029)76-17-302
Samochody do przewozu osób niepełnosprawnych
    Więcej...

Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
Nieruchomości położone w obrębie wsi i gminy Rzekuń.
    Więcej...

Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi SUSK STARY, gmina Rzekuń oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 131 o powierzchni 0,30 ha.
    Więcej...

Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
Sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Rzekuń.
    Więcej...

Urząd Gminy Rzekuń
Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
Strona: www.rzekun.pl
E-mail: mglen@rzekun.net
Godziny urzędowania: 8-15
Termomodernizacja SP w Drwęczy
    Więcej...

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B
Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Susk Stary - Nowa Wieś Wschodnia.
    Więcej...

Urząd Gminy Rzekuń
Ulica: ul Kościuszki 33
Kod Miejscowość: 07-411 Rzekuń
www.rzekun.pl
rzekun.samorzady.pl
Kredyt bankowy inwestycyjny długoterminowy o łącznej kwocie 1 1710 00 zł
    Więcej...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33
Świadczenia usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania klienta.
    Więcej...

Urząd Gminy Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
Termomodernizacja SP w Drwęczy
    Więcej...

Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
Przebudowa nawierzchni ulic: Słonecznej i Przechodniej w miejscowości Rzekuń
    Więcej...

Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Kamiance
    Więcej...

Urząd Gminy Rzekuń
Budowa budynku hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu.
    Więcej...

Urząd Gminy Rzekuń
Wyposażenie oddziału przedszkolnego przy SP w Rzekuniu
    Więcej...

Wójt Gminy Rzekuń
Sprzedaż niżej działek budowlanych położonych w obrębie wsi i gminy Rzekuń, przeznaczonych w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń pod zabudowę mieszkaniową z możliwością realizacji usług, dla których strefy uciążliwości nie przekraczają granic własności.
    Więcej...

Gmina Rzekuń
Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ołdakach
    Więcej...

Urząd Gminy Rzekuń
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Dzbenin-Ostrołęka od Szkoły do mostu PKP w Dzbeninie na długości 1350m
    Więcej...

Urząd Gminy Rzekuń
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Daniszewo
    Więcej...

Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Borawe-Kolonia na odcinku długości 2240 mb
    Więcej...

Urząd Gminy Rzekuń
Przebudowa nawierzchni ulic: Ławskiej i Kwiatowej w miejscowości Rzekuń
    Więcej...

Urząd Gminy Rzekuń
Przebudowa nawierzchni ulicy Dębowej w miejscowości Tobolice, odcinek długości 245 mb
    Więcej...

Urząd Gminy Rzekuń
Przebudowa nawierzchni ulicy J. Kochanowskiego w Nowej Wsi Wschodniej oś. Leśniewo na długości 350 m
    Więcej...

Urząd Gminy Rzekuń
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Goworki
    Więcej...

Gmina Rzekuń
Boisko przy Gimnazjum im Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu
    Więcej...

Urząd Gminy Rzekuń
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Drwęcz-Zapieczne
    Więcej...

Gmina Rzekuń
Przebudowa nawierzchni ulicy Dębowej w miejscowości Tobolice
    Więcej...

Gmina Rzekuń
Przebudowa nawierzchni ulic: Ławskiej i Kwiatowej w Rzekuniu
    Więcej...

Gmina Rzekuń
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Borawe (strona lewa do torów PKP) na odcinku długości 975 mb
    Więcej...

Gmina Rzekuń
Przebudowa nawierzchni ulicy J. Kochanowskiego w Nowej Wsi Wschodniej, oś. Leśniewo na długości 350 mb
    Więcej...

Gmina Rzekuń
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Ołdaki-Rozwory
    Więcej...

Gmina Rzekuń
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ławy
    Więcej...

Wójt Gminy Rzekuń
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi KAMIANKA, gmina Rzekuń oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 296 o powierzchni 0,73 ha
    Więcej...

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Kolonia 1b
Rzekuń
Dostawa etyliny bezołowiowej 95; PN-EN 228 i oleju napędowego; PN-EN 590
    Więcej...

Wójt Gminy Rzekuń
Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi i gminy Rzekuń, dla których brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
    Więcej...

Urząd Gminy Rzekuń
sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym oraz budynkiem magazynowym, położonej w obrębie wsi i gminy Rzekuń oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 753/5 o powierzchni 0,0980 ha
    Więcej...

Gmina Rzekuń , 07-411 Rzekuń , ul.Kościuszki 33
tel. 029 7617301 , fax 029 7617302
e-mail rzekun@rzekun.pl
Wykonanie konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Rzekuń
    Więcej...

Urząd Gminy Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
Remont części Szkoły Podstawowej w Laskowcu ze zmianą konstrukcji dachu i wymianą pokrycia dachowego na potrzeby Gminy Rzekuń
    Więcej...

Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
e-mail: rzekun@rzekun.pl
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Dębowej w miejscowości Tobolice
    Więcej...

Gmina Rzekuń, 07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 33
wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej Drwęcz - Zapieczne
    Więcej...

Urząd Gminy Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
Dostawa i montaż okien i parapetów zewnętrznych
    Więcej...

Gmina Rzekuń, 07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 33
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Jana Kochanowskiego w Nowej Wsi Wschodniej, osiedle Leśniewo
    Więcej...

Gmina Rzekuń, 07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 33
Dostawa żwiru na drogi gminne w miejscowościach: Laskowiec, Teodorowo , Dzbenin, Borawe
    Więcej...

Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
Roboty remontowe związane z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu szkoły, wraz z wymianą bram wjazdowych przy gimnazjum w Rzekuniu
    Więcej...

Gmina Rzekuń, 07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 33
Wykonanie przebudowy nawierzchni ulic: Brzozowej i Kruczej w Tobolicach
    Więcej...

Gmina Rzekuń , 07-411 Rzekuń , ul.Kościuszki 33
tel. 029 7617301 , fax 029 7617302
e-mail: rzekun@rzekun.pl
Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi do wsi Teodorowo
    Więcej...

Wójt Gminy Rzekuń
sprzedaż nieruchomości – działek budowlanych, położonych w obrębie wsi i gminy Rzekuń     Więcej...

Gmina Rzekuń, 07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 33
Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej Borawe do torów PKP
    Więcej...

Gmina Rzekuń, 07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 33
Asfaltowanie drogi Drwęcz - w kierunku Zamościa - 500 m
    Więcej...

Gmina Rzekuń, 07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 33
Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej we wsi Goworki
    Więcej...

Gmina Rzekuń, 07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 33
Asfaltowanie drogi Drwęcz - w kierunku Zamościa - 500 m
    Więcej...

Gmina Rzekuń, 07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 33
Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej Borawe do torów PKP
    Więcej...

Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
Wykonanie przebudowy ulicy Szkolnej w Rzekuniu
    Więcej...

Gmina Rzekuń, 07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 33
Bankowa obsługa budżetu gminy Rzekuń
    Więcej...

Gmina Rzekuń, 07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 33
Wykonanie przebudowy ulic: Sosnowej, Grzybowej i Nowej w Laskowcu
    Więcej...

Gmina Rzekuń, 07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 33
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Borawem

    Więcej...

Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Borawem

    Więcej...

Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
Sprzedaż nieruchomości - działek budowlanych, położonych w obrębie wsi i gminy Rzekuń.
    Więcej...

Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Ławy, gmina Rzekuń.
    Więcej...

Gmina Rzekuń, 07-411 Rzekuń, ul.Kościuszki 33
Wykonanie przebudowy ulicy Szkolnej w Rzekuniu
    Więcej...

© 2003 Internet-Info