BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia
Ilość odsłon: 7380

Zarządzenie Nr 9/2004 Wójta gminy Rzekuń
Z dnia: 17 marca 2004 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Rzekuniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Ostrołęce - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2003 rok
    Więcej...

Zarządzenie Nr 18/2004 Wójta gminy Rzekuń
Z dnia: 24 maja 2004 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok
    Więcej...

Zarządzenie Nr 35/2003 Wójta Gminy Rzekuń
Z dnia: 28 listopada 2003 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.
    Więcej...

Zarządzenie nr 24/2004 Wójta gminy Rzekuń
Z dnia: 24 czerwca 2004 r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 29/2004 Wójta Gminy Rzekuń
Z dnia: 30 września 2004 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok
    Więcej...

Zarządzenie nr 34/2004 Wójta gminy Rzekuń
Z dnia: 22 listopada 2004 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok
    Więcej...

Zarządzenie nr 9/2005 Wójta gminy Rzekuń
Z dnia: 30 marca 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
    Więcej...

Zarządzenie nr 7/2005 Wójta gminy Rzekuń
Z dnia: 7 marca 2005 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Ostrołęce - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok.
    Więcej...

Zarządzenie WG nr 19/2005
Z dnia: 25 lipca 2005 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Ostrołęce - informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2005 roku.
    Więcej...

Zarządzenie nr 29/2005
Z dnia: 16 września 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok.
    Więcej...

Zarządzenie nr 31/2005
Z dnia: 29 września 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok.
    Więcej...

Zarządzenie WG nr 34/2005
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
    Więcej...

Zarządzenie nr 35/2005
Z dnia: 28 grudnia 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
    Więcej...

Zarządzenie nr 6/2006
Z dnia: 3 marca 2006 r.
W sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce - sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 21/2006
Z dnia: 19 czerwca 2006 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
    Więcej...

Zarządzenie nr 25/2006 Wójta gminy Rzekuń
Z dnia: 17 sierpnia 2006 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
    Więcej...

Zarządzenie nr 23/2006 Wójta gminy Rzekuń
Z dnia: 28 lipca 2006 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie- Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce - informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2006 roku.
    Więcej...

Zarządzenie nr 30/2006 Wójta gminy Rzekuń
Z dnia: 19 października 2006 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
    Więcej...

Zarządzenie nr 34/2006 Wójta gminy Rzekuń
Z dnia: 6 listopada 2006 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
    Więcej...

Zarządzenie nr 38/2006 Wójta gminy Rzekuń
Z dnia: 20 listopada 2006 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
    Więcej...

Zarządzenie nr 43/2006 Wójta gminy Rzekuń
Z dnia: 29 grudnia 2006 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 r.
    Więcej...

Zarządzenie nr 9/2007 Wójta gminy Rzekuń
Z dnia: z dnia 8 marca 2007 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespól Zamiejscowy w Ostrołęce - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok
    Więcej...

Zarządzenie nr 16/2007 Wójta gminy Rzekuń
Z dnia: 8 maja 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
    Więcej...

Zarządzenie nr 20/2007 Wójta gminy Rzekuń
Z dnia: 16 maja 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
    Więcej...

Zarządzenie nr 38/2007 Wójta gminy Rzekuń
Z dnia: 31 lipca 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
    Więcej...

Zarządzenie nr 39/2007 Wójta gminy Rzekuń
Z dnia: 3 sierpnia 2007 r.
W sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie obrachunkowej w Warszawie - Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce - informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2007 roku.
    Więcej...

© 2003 Internet-Info