BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zawiadomienia
Ilość odsłon: 32162

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr 7331c.p./4/04
    Więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr 7331c.p./5/04
    Więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr 7331c.p./6/04
    Więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr 7331c.p./7/04
    Więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr 7331c.p./8/04
    Więcej...

Obwieszczenie
    Więcej...

Obwieszczenie
    Więcej...

Obwieszczenie
    Więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr 7331c.p./9/04
    Więcej...

Informacja
o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji nr 331c.p./3/04 z dnia 19.05.2004 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu istniejącego budynku zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem geod. 680/3 w miejscowości Ławy
    Więcej...

Obwieszczenie
    Więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr 7331c.p./13/04
    Więcej...

Informacja
o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji Nr 17/04 z dnia 16.12.2004 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ERA
    Więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr 7331c.p./1/05
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na dobudowie linii napowietrznej n.n. 0,4kV wykonanej przewodem AsXSn 4 x 50mm2 do zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych miejscowości Rzekuń, gm. Rzekuń
    Więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr 7331c.p./2/05
w sprawie:
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na dobudowie linii napowietrznej n.n.0,4kV wykonanej przewodem AsXSn 4 x 50mm2 do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Drwęcz, gm.Rzekuń.
    Więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr 7331c.p./3/05
w sprawie:
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na dobudowie linii napowietrznej n.n.0,4kV wykonanej przewodem AsXSn 4 x 50mm2 do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Rzekuń, przy ul. Miłej.
    Więcej...

Obwieszczenie
O rozbudowie linii napowietrznej NN-0,4kV w pasach dróg gminnych oznaczonych nr geod. 400/3, 400/4, 678 , wykonanej przewodem AsXSn 4x 50 mm2, w celu zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnych zlokalizowanego na działce ozn. nr geod. 400/1 w miejscowości Rzekuń.
    Więcej...

Obwieszczenie
O rozbudowie linii napowietrznej NN-0,4kV w pasach dróg gminnych oznaczonych nr geod. 328, 320 , wykonanej przewodem AsXSn 4x 50 mm2, w celu zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnych zlokalizowanego na działkach ozn. nr geod. 226/1, 227/1 w miejscowości Drwęcz, gm. Rzekuń.
    Więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr 7331c.p./4/05
W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Drwęcz gm. Rzekuń.
    Więcej...

Obwieszczenie
Rzekuń, dnia 18.05.2005 r.
    Więcej...

Zawiadomienie nr 7331c.p./5/05
w sprawie:
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetleniowej przebiegającej przez działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 401, 532, 402/1, 436/10, 448/3, 448/5 w Rzekuniu
(ul.Ks.Skłodowskiego i Miła).
    Więcej...

Zawiadomienie nr 7331c.p./6/05
w sprawie:
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii oświetleniowej przebiegającej przez działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 82, 100, 77/1, 78/1, 80 w Goworkach gm. Rzekuń.
    Więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr 7331c.p./7/05
w sprawie:
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej NN zasilającej budynki mieszkalne w miejscowości Korczaki, gm.Rzekuń przebiegającej przez działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 10/2, 10/8, 10/12, 10/14, 10/16.
    Więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr 7331c.p./8/05
w sprawie:
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Rzekuń, przebiegającej przez działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 448/2, 403/3.
    Więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr 7331c.p./10/05
w sprawie:
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Czarnowiec, gm. Rzekuń przebiegającej w pasie drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 429.
    Więcej...

Obwieszczenie
    Więcej...

Obwieszczenie
o budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Batorego w Rzekuniu (nr geod. drogi - 676) wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych.
    Więcej...

Obwieszczenie
O budowie linii kablowej NN-0,4kV w pasach dróg gminnych oznaczonych nr geod. 448/2, 403/3, 436/10 w celu zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Ks Skłodowskiego i Radosnej w Rzekuniu.
    Więcej...

Obwieszczenie
O budowie linii kablowej oświetleniowej przebiegającej przez działki oznaczone nr geod. 82, 100, 101, 77/1, 78/1, 80 w Goworkach, gm. Rzekuń.
    Więcej...

Zawiadomienie nr 7331c.p./12/05
W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w technologii PE o średnicy 40mm, długości 150.0m w pasie dróg oznaczonych numerami geod. 254, 10/6, 10/8, 10/12 w Korczakach z przyłączami gazowymi do działek oznaczonych nr geod. 10/14, 10/21, 10/20.
    Więcej...

Zawiadomienie nr 7331c.p./13/05
W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej n.n.0,4kV przebiegającej przez działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 78/2, 78/8, 78/1, 77/3, 506/1 w Dzbeninie oraz przyłącza kablowego do zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
    Więcej...

Obwieszczenie
O wydanej decyzji nr 10/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na remoncie części budynku szkoły podstawowej ze zmianą konstrukcji dachu i wymianą pokrycia dachowego, na terenie działki oznaczonej nr geod. 258/2, położonej w miejscowości Laskowiec, gm. Rzekuń.
    Więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr 7331c.p./14/05
w sprawie:
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Czarnowiec Kolonia od wsi Daniszewo gm. Rzekuń
    Więcej...

Obwieszczenie
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Korczaki, gm. Rzekuń na działkach ozn. nr geod. 254, 10/6, 10/8, 10/12.
    Więcej...

Obwieszczenie
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Korczaki, gm. Rzekuń na działkach ozn. nr geod. 254, 10/6, 10/8, 10/12.
    Więcej...

Obwieszczenie
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie linii napowietrznej NN 04kV i przyłącza kablowego w celu zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w miejscowości Dzbenin gm. Rzekuń. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach ozn. nr geod. 78/1, 78/2, 78/8, 77/3 i 506/1
    Więcej...

Zawiadomienie nr 7331c.p./16/05
W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej n.n.0,4kV wykonanej przewodem AsXSn 4 x 50mm2 do zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Rzekuń, przy ul.Kwiatowej.
    Więcej...

Obwieszczenie
O wydaniu decyzji nr 13/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie hali sportowej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu oraz na budowie boiska do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal i wzwyż oraz na budowie parkingów na samochody osobowe, na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 708, położonej w Rzekuniu przy ul. Nowej.
    Więcej...

Zawiadomienie nr 7331c.p./17/05
W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej spinającej sieć w miejscowościach: Ławy, Susk Stary, Nowa Wieś Wschodnia gm. Rzekuń przebiegającej w działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 186, 182, 183, 78/2, 73, 49 w Susku Starym oraz w działkach nr 272 i 430 w Nowej wsi Wschodniej.
    Więcej...

Obwieszczenie
W sprawie wydania decyzji nr 14/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Czarnowiec Kolonia (od wsi Daniszewo), gm.Rzekuń.
    Więcej...

Zawiadomienie nr 7331c.p./18/05
O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie:
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sali sportowej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ołdakach na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 284 w Ołdakach, gm. Rzekuń.
    Więcej...

Obwieszczenie
    Więcej...

Obwieszczenie
    Więcej...

Obwieszczenie
    Więcej...

Obwieszczenie
W sprawie wydania decyzji nr 15/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej NN 04kV i przyłączy w celu zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w miejscowości Korczaki, gm.Rzekuń.
Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach ozn. nr geod. 10/6, 10/8, 10/12, 10/14, 10/16.
    Więcej...

Obwieszczenie
W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120mm2 oraz napowietrznej AsXSn 4x95mm2, na działkach oznaczonych numerami geod. 630, 519/17, 512/9, 504/1, 627/1 w miejscowości Ławy oraz na działce nr 60597 w Ostrołęce.
    Więcej...

Zawiadomienie nr 7331c.p./20/05
O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie:
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Ławy, ul. Poligonowa.
    Więcej...

Zawiadomienie nr 7331c.p./21/05
W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej i przyłącza kablowego,
na działkach oznaczonych numerami geod. 509/2, 424/8 w miejscowości Dzbenin, gm. Rzekuń.
    Więcej...

Obwieszczenie
W sprawie wydanej decyzji nr 20/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Ławy ul. Poligonowa, gm. Rzekuń.
    Więcej...

Obwieszczenie
    Więcej...

Zawiadomienie nr 7331c.p./23/05
W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej NN 0,4kV kablowej do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Laskowiec.
    Więcej...

Obwieszczenie
    Więcej...

Zawiadomienie nr 7331c.p./2/06
    Więcej...

Obwieszczenie
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie telefonicznej sieci rozdzielczej w miejscowości Rzekuń, ul.Ogrodowa, Jaśminowa, Topolowa, Polna, Malinowa, Agrestowa, Porzeczkowa
    Więcej...

Zawiadomienie nr 7331c.p./4/06
W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Rzekuń ul. Ogrodowa i Topolowa.
    Więcej...

Zawiadomienie nr 7331c.p./5/06
W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej słupowej stacji transformatorowej typu STSP po 20/250 w przelocie istniejącej linii SN-15kV oraz budowy linii kablowej NN-04kV kablem typu YAKXS 4x120mm2 wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi typu ZK-3a, na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 680/4, 293/6 w miejscowości Ławy gm. Rzekuń.
    Więcej...

Zawiadomienie nr 7331c.p./6/06
W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej NN – 04kV z szafkami złączowo-pomiarowymi w celu zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr geod. 392/3, 392/5 w miejscowości Borawe, gm. Rzekuń.
    Więcej...

Zawiadomienie nr 7331c.p./3/06
W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej kablowej i napowietrznej w miejscowości Ławy gm. Rzekuń, w liniach rozgraniczających ul.Składową - oznaczoną na mapie nr 630, oraz częściowo na terenie miasta Ostrołęki - działka nr 60603/2, w celu zasilania w energię elektryczną budynku usługowego na działce nr 523/15 w Ławach, gm. Rzekuń.
    Więcej...

Obwieszczenie
O wydaniu decyzji Nr 3/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie napowietrznej słupowej stacji transformatorowej typu STSP po 20/250 w przelocie istniejącej linii SN-15kV, oraz budowie linii kablowej NN 0,4kV, kablem typu YAKXS 4x120mm2 wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi typu ZK-3a, na terenie działek ozn. nr geod. 652/5, 680/5, 680/4 w miejscowości Ławy, gm. Rzekuń.
    Więcej...

Obwieszczenie
O wydaniu decyzji nr 4/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej NN 0,4kV, z szafkami złączowo-pomiarowymi w celu zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych w miejscowości Borawe.
    Więcej...

Obwieszczenie
W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego oraz budowie nowych kurników dla łącznej liczby 58 500 szt. brojlerów (234 DJP) w miejscowości Laskowiec gm. Rzekuń.
    Więcej...

Obwieszczenie
W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu działek nr 293/31 i 151/2 w m. Ławy gm. Rzekuń na zakład przetwórstwa surowców wtórnych z budynkiem sortowni i myjnią pojemników i samochodów.
    Więcej...

Obwieszczenie
Zawiadamiam, że w dniu 27 marca 2006r. została wydana decyzja nr 5/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicach Topolowej i Ogrodowej w Rzekuniu.
    Więcej...

7331c.p./8/06
W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Czarnowiec, gm. Rzekuń.
    Więcej...

7331c.p./9/06
W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzekuń i Czarnowiec (do torów kolejowych).
    Więcej...

Obwieszczenie
W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii energetycznej kablowej i napowietrznej NN 0,4kV z szafką łączowo-pomiarową w celu zasilania w energię elektryczną budynku usługowego zlokalizowanego na terenie działki ozn. nr geod. 523/15 w miejscowości Ławy przy ul. Składowej, gm. Rzekuń.
    Więcej...

Zawiadomienie nr 7331c.p./10/06
W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w technologii PE 63 w Rzekuniu, w celu przyłączenia budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Malinowej.
    Więcej...

Zawiadomienie nr 7331c.p./11/06
W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w technologii PE 63 w Rzekuniu, w celu przyłączenia budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Srebrnej.
    Więcej...

Zawiadomienie nr 7331c.p./12/06
W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w technologii PE 63 w Rzekuniu, w celu przyłączenia budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Topolowej.
    Więcej...

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji nr 7/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rzekuń ul. Malinowa, na działkach ozn. nr geod. 547/8, 547/21.
    Więcej...

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji nr 8/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rzekuń ul. Srebrna, na działce ozn. nr geod. 178/16.
    Więcej...

Obwieszczenie
W sprawie wydania decyzji nr 9/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Czarnowiec, gm. Rzekuń.
    Więcej...

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji nr 10/ 2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rzekuń, ul.Topolowa, na działkach ozn. nr geod. 685, 529/ 17, 529/ 18.
    Więcej...

Zawiadomienie nr 7331c.p./13/06
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w technologii PE 63 w Dzbeninie, gm. Rzekuń w celu przyłączenia budynku mieszkalnego.
    Więcej...

Obwieszczenie
    Więcej...

Obwieszczenie
Wójta Gminy Rzekuń o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
    Więcej...

Obwieszczenie
Wójta Gminy Rzekuń o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
    Więcej...

Obwieszczenie
Wójta Gminy Rzekuń o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
    Więcej...

Obwieszczenie
Wójta Gminy Rzekuń o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
    Więcej...

Obwieszczenie
Wójta Gminy Rzekuń o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
    Więcej...

Obwieszczenie
Wójta Gminy Rzekuń o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
    Więcej...

Obwieszczenie
Wójta Gminy Rzekuń o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
    Więcej...

Obwieszczenie Wójta gminy Rzekuń
    Więcej...

Obwieszczenie Wójta gminy Rzekuń
    Więcej...

Obwieszczenie Wójta gminy Rzekuń
    Więcej...

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji nr 12/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 63 w miejscowości Dzbenin, gm. Rzekuń, na terenie działek (dróg) ozn. nr geod. 417/14, 508
    Więcej...

Zawiadomienie nr 7331c.p./14/06
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w technologii PE 32 w Tobolicach, gm.Rzekuń w celu przyłączenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
    Więcej...

Zawiadomienie nr 7331c.p./15/06
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Dzbenin, gm. Rzekuń
    Więcej...

Zawiadomienie nr 7331c.p./16/06
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Rzekuń
    Więcej...

Obwieszczenie Wójta gminy Rzekuń
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
    Więcej...

Obwieszczenie Wójta gminy Rzekuń
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
    Więcej...

Obwieszczenie Wójta gminy Rzekuń
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
    Więcej...

Obwieszczenie Wójta gminy Rzekuń
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
    Więcej...

Obwieszczenie Wójta gminy Rzekuń
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
    Więcej...

Zawiadomienie nr 7331c.p./17/06
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Tobolice
    Więcej...

Obwieszczenie
    Więcej...

Obwieszczenie Wójta gminy Rzekuń
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
    Więcej...

Obwieszczenie Wójta gminy Rzekuń
o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
    Więcej...

Obwieszczenie Wójta gminy Rzekuń
o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
    Więcej...

Obwieszczenie Wójta gminy Rzekuń
o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
    Więcej...

Obwieszczenie Wójta gminy Rzekuń
o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
    Więcej...

Obwieszczenie Wójta gminy Rzekuń
o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
    Więcej...

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji Nr 14/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Dzbenin i Tobolice, gm. Rzekuń.
    Więcej...

Obwieszczenie Wójta gminy Rzekuń
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
    Więcej...

Obwieszczenie Wójta gminy Rzekuń
    Więcej...

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rzekuniu z dnia 24 października 2006 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rzekuń zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
    Więcej...

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rzekuniu z dnia 24 października 2006 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Rzekuń w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
    Więcej...

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rzekuniu z dnia 24 października 2006 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
    Więcej...

Zawiadomienie nr 7331c.p./18/06
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na trasie Drwęcz - Susk Nowy, na terenie gminy Rzekuń i Troszyn
    Więcej...

Zawiadomienie nr 7331c.p./19/06
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w technologii PE średnicy 125mm i ciśnieniu do 0,5 MPa w ul.Przemysłowej i Ławskiej w Ławach, gm.Rzekuń w celu zasilania firmy TARGOR i PEKPOL
    Więcej...

Obwieszczenie Wójta gminy Rzekuń
o wydaniu decyzji Nr 15/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Tobolice, gm. Rzekuń.
    Więcej...

Zawiadomienie nr 7331c.p./20/06
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w Dzbeninie, gm.Rzekuń w celu przyłączenia budynków mieszkalnych
    Więcej...

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji nr 16/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Rzekuń (ul.Mazowiecka, ul.Sienkiewicza, ul.Kościuszki)
    Więcej...

Zawiadomienie nr 7331c.p./21/06
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na budynek zakwaterowania osadzonych, na budowie budynku kuchni oraz na budowie ciągów pieszych i dróg wewnętrznych na terenie działek ozn. nr geod. 60, 61, 62, 220/2, 152 w miejscowości Przytuły Stare, gm.Rzekuń wraz z określeniem zasad podziału działek
    Więcej...

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji nr 17/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w celu przyłączenia budynków mieszkalnych w miejscowości Dzbenin, gm. Rzekuń, na terenie działek (dróg) ozn. nr geod. 509/2, 425/6, 425/9.
    Więcej...

Zawiadomienie nr 7331c.p./22/06
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej NN 0,4kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSnx50mm2 w celu zasilania w energię elektryczną stacji paliw - AUTO GAZ w Rzekuniu przy ul.Kolonia, na działce oznaczonej nr geod. 78/1
    Więcej...

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji nr 19/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na budynek zakwaterowania osadzonych, na budowie budynku kuchni oraz budowie ciągów pieszych i dróg wewnętrznych na terenie działek ozn. nr geod. 60, 61, 62, 220/2, 152 w miejscowości Przytuły Stare, gm.Rzekuń z określeniem zasad podziału działek
    Więcej...

Zawiadomienie nr 7331c.p./23/06
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w Laskowcu, gm.Rzekuń w celu przyłączenia budynku mieszkalnego
    Więcej...

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji nr 21/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego cisnienia w miejscowości Laskowiec, gm. Rzekuń, na terenie działek (dróg) ozn. nr geod. 295/14
    Więcej...

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji nr 22/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii energetycznej NN 0,4kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4x50mm2 w celu zasilenia w energię elektryczną stacji paliw AUTO GAZ w Rzekuniu, przy ul. Kolonia, na terenie działki ozn.nr geod. 78/1
    Więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
    Więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
    Więcej...

Zawiadomienie nr 7331c.p./24/06
W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie telefonicznej sieci rozdzielczej w miejscowości Rzekuń (ul. Ławska i Kwiatowa) i Ławy oraz w Ostrołęce.
    Więcej...

© 2003 Internet-Info