BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Ogłoszenia
Ilość odsłon: 7976

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Drwęczy
    Więcej...

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Drwęczy
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Drwęczy
    Więcej...

Informacja
    Więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Nawiązując do zaproszenia wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ławy -ogłoszonym w dniu 08.07.2005r informuję,że w dniu 12.09.2005. komisja przetargowa uznała ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp.z o.o. ul.Lokalna 2 ,07-410 Ostrołęka za najkorzystniejszą za cenę : 170.409,60 zł.brutto, słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięć 60/100.
    Więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Nawiązując do zaproszenia wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi transportu rolnego - ciąg ulic: Bema,Ks.Skłodowskiego i Miła w Rzekuniu -ogłoszonym w dniu 13.06.2005r informuję,że w dniu 12.09.2005. komisja przetargowa uznała ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp.z o.o. ul.Lokalna 2 ,07-410 Ostrołęka za najkorzystniejszą za cenę : 340.671,69 zł.brutto, słownie: trzysta czterdzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 69/100.
    Więcej...

Ogłoszenie
W sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
    Więcej...

Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzekuń
    Więcej...

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr OZU/2006/07/21-399576
    Więcej...

Informacja
    Więcej...

Informacja
    Więcej...

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Drwęczy
1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854).
    Więcej...

Informacja Wójta Gminy Rzekuń z dnia 18 września 2007 r.
    Więcej...

Konkurs na stanowisko: Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu
    Więcej...

Ogłoszenie
    Więcej...

Ogłoszenie o wyborze oferty
    Więcej...

© 2003 Internet-Info