header image
Strona główna Biblioteka „Moje pasje i marzenia”
„Moje pasje i marzenia” PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Marek Karczewski   
czwartek, 20 października 2022 13:49, 473 odsłon

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu zaprasza mieszkańców gminy Rzekuń na Konkurs Literacki „Mój bestseller” skierowany do

uczniów szkół podstawowych, średnich i osób dorosłych.


REGULAMIN 

Gminnego Konkursu Literackiego „Mój bestseller” - VI edycja


1.  Konkurs Literacki „Mój bestseller” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, średnich i osób dorosłych z Gminy Rzekuń.

2. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Rzekuń Bartosz Podolak.

3. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Moje pasje i marzenia”

4. Cele konkursu:

• zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności,

• kształtowanie świadomości własnych korzeni i pochodzenia,

• popularyzowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży,

• rozwijanie wrażliwości i wyobraźni,

• uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursie,

• rozwijanie zdrowego współzawodnictwa,

• czerpanie radości z własnej twórczości.

5. Kryteria oceniania:

• poprawność stylistyczna i językowa,

• twórczy charakter utworu,

• samodzielność i oryginalność,

• literacki poziom pracy,

• estetyka pracy.

6. Zasady uczestnictwa:

• warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres Organizatora utworu napisanego na komputerze prozą lub wierszowanego dotąd nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach, w następujących kategoriach wiekowych:

• szkoła podstawowa klasy I - III, 

• szkoła podstawowa klasy IV – VI, 

szkoła podstawowa klasy VII – VIII,

• szkoła średnia,

• dorośli.

7. Jeden autor może nadesłać jeden utwór. Prace mogą zawierać własnoręcznie wykonane rysunki.

8. Termin składania prac:

Prace należy składać w wersji papierowej z dołączonymi załącznikami nr 1 i nr 2      (w przypadku uczniów i osób niepełnoletnich) oraz nr 3 (osoby dorosłe) do 30 listopada 2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzekuniu oraz filiach bibliotecznych w Laskowcu i Borawem, bądź przesłać pocztą na adres: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu, ul. Kolonia 1 B, 07-411 z dopiskiem: Gminny Konkurs Literacki  „Mój bestseller”.

9. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez Wójta Gminy Rzekuń oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Rzekuniu. 

10. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 8 grudnia 2022 r. (godzinę spotkania organizator przekaże telefonicznie).

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty ogłoszenia wyników, z przyczyn niezależnych od Organizatora.

12. Organizator - kontakt:

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, tel. 29 643 20 88.


Poprawiony: czwartek, 20 października 2022 13:56
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 78 gości