Konkurs literacki "Mój bestseller" Drukuj
Autor (źródło): Katarzyna Kossakowska, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu   
środa, 21 października 2020 15:42, 986 odsłon

„Och, ludzie ciągle potrzebują rzeczy niezwykłych, cudów, szaleństw. I po co?
Żeby z jeszcze większą gorliwością akceptować swoje zwyczajne życie.”

Olga Tokarczuk

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, średnich i osób dorosłych z Gminy Rzekuń.

Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Rzekuń Bartosz Podolak.

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Skąd jesteśmy?”

Cele konkursu:


 • zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności,
 • kształtowanie świadomości własnych korzeni i pochodzenia,
 • popularyzowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni,
 • uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursie,
 • rozwijanie zdrowego współzawodnictwa,
 • czerpanie radości z własnej twórczości.


Kryteria oceniania:

 • poprawność stylistyczna i językowa,
 • twórczy charakter utworu,
 • samodzielność i oryginalność,
 • literacki poziom pracy,
 • estetyka pracy.

Zasady uczestnictwa:

 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres Organizatora utworu napisanego prozą lub wierszowanego dotąd nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach, w następujących kategoriach wiekowych:
 • szkoła podstawowa klasy I - III,
 • szkoła podstawowa klasy IV – VI,
 • szkoła podstawowa klasy VII – VIII,
 • szkoła średnia,
 • dorośli.
 • Jeden autor może nadesłać jeden utwór. Prace mogą zawierać własnoręcznie wykonane rysunki.

Termin składania prac:
Prace należy składać w wersji papierowej z dołączonymi załącznikami nr 1 i nr 2  (w przypadku uczniów i osób niepełnoletnich) oraz nr 3 (osoby dorosłe) do 30 listopada 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzekuniu oraz filiach bibliotecznych w Laskowcu i Borawem, bądź przesłać pocztą na adres:
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu, ul. Kolonia 1 B, 07-411 z dopiskiem: „Konkurs literacki”.

 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Rzekuń.
 • Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 7 grudnia 2020 r. w Urzędzie Gminy w Rzekuniu (godzinę spotkania organizator przekaże telefonicznie).

Organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu, tel. 29 643 20 88.

Dokumenty do zgłoszenia: dokumenty.pdf

Poprawiony: środa, 21 października 2020 15:58