header image
Strona główna Zamówienia publiczne Przetargi
Przebudowa ulicy Miłej i Jana Pawła II w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej PDF Drukuj Email
środa, 07 grudnia 2016 15:02

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Przebudowę ulicy Miłej i Jana Pawła II w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej

Ogłoszenie: Og__oszenie.pdf

SIWZ wraz z zał:SIWZ_wraz_zal..pdf

Edytowalne załączniki: Edytowalne_za____czniki.odt

Dokumentacja projektowa:

Przedmiary robót:

Specyfikacja techniczna:

 

Poprawiony: środa, 07 grudnia 2016 15:45
 
Przebudowa ul. Radosnej i Pięknej w Rzekuniu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej. PDF Drukuj Email
czwartek, 10 listopada 2016 12:44

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Przebudowę ulicy Radosnej i Pięknej w Rzekuniu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej.

Informacja po otwarciu ofert 28.11.2016r. : Informacja_po_otwarciu_ofert..pdf

Wyjaśnienie SIWZ 22.11.2016r.: Do_Wykonawc__w.pdf

Zmiana ogłoszenia 18.11.2016r.: Zmiana_Og__oszenia.pdf

Zmiana SIWZ 18.11.2016r.: Zmiana_SIWZ_18112016.pdf

Ogłoszenie: Og__oszenie.pdf

Siwz wraz z zał: SIWZ_wraz_zal...pdf

Edytowalne załączniki: Edytowalne_za____czniki.odt

Przedmiary robót:

Dokumentacja projektowa:

STWiORB:

Poprawiony: poniedziałek, 28 listopada 2016 13:24
 
Przebudowa: ul. Sosnowej, Wierzbowej, Świerkowej i Akacjowej w Tobolicach dr. gm. nr geod. 427 w Czarnowcu Kolonia oraz dr. gm. nr geod. 317/2 i 221 w msc. Przytuły Stare, ulic na os. Zielonym w Ławach- ul. Słonecznej, Gwiezdnej, Księżycowej, Deszczowej PDF Drukuj Email
piątek, 22 lipca 2016 12:23

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Przebudowę: ul. Sosnowej, Wierzbowej, Świerkowej i Akacjowej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej, drogi gminnej nr geod. 427 w Czarnowcu Kolonia oraz drogi gminnej nr geod. 317/2 i 221 w msc. Przytuły Stare, ulic na os. Zielonym w Ławach- ul. Słonecznej, Gwiezdnej, Księżycowej, Deszczowej z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej.

Zawiadomienie o wyborze ofert: Zawiadomienie_o_wyborze_ofert..pdf

Treść ogłoszenia: Og__oszenie.pdf

Siwz wraz z zał: SIWZ_wraz_zal..pdf

Edytowalne zał: Edytowlane_za__czniki.odt


Część I zamówienia: Przebudowa ul. Sosnowej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej i część II zamówienia: Przebudowa ul. Wierzbowej, Świerkowej i Akacjowej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej.

 

Część III  zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr geod. 427 w Czarnowcu Kolonia.

 

Część IV zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr geod. 317/2 i 221 w msc. Przytuły Stare.

 

Część V zamówienia: Przebudowa ulic na os. Zielonym w Ławach- ul. Słonecznej, Gwiezdnej, Księżycowej z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej i Cześć VI zamówienia:

Przebudowa ulic na os. Zielonym w Ławach - ul. Deszczowej z uzupełnieniem brakującej infrastruktury.


Poprawiony: środa, 17 sierpnia 2016 11:14
 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie - VI, VII, VIII i IX etap. PDF Drukuj Email
piątek, 29 lipca 2016 11:49

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : "Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie - VI, VII, VIII i IX etap"

Zawiadomienie o wyborze ofert: Zawiadomienie_o_wyborze_ofert.pdf

Informacja po otwarciu ofert: Informacja_po_otwarciu_ofert.pdf

Ogłoszenie: Og__oszenie.pdf

SIWZ wraz z zał: SIWZ_wraz_zal._29072016.pdf

Edytowalne załączniki: Edytowalne.odt

Przedmiar robót: Kanalizacja___Laskowiec_(przedmiar).zip

Dokumentacja projektowa: Teodorowo_Laskowiec__projekt_wykonawczy.zip, Dokumentacja_projektowa___br._sanitarna.zip

Opinia geotechniczna: Opinia_geotechniczna_Laskowiec.zip

STWiOR: Teodorowo_Laskowiec_STWiOR.zip Bran__a_sanitarna.zip


Poprawiony: poniedziałek, 29 sierpnia 2016 14:48
 
Zapytanie ofertowe na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego przebudowy ul.Armii Krajowej w Rzekuniu i ul.Czarnej w Ostrołęce PDF Drukuj Email
wtorek, 21 czerwca 2016 15:06

Treść zapytania ofertowego: Zapytanie_ofertowe__PFU__FPZ.271.1.44.2016.pdf

Poprawiony: wtorek, 21 czerwca 2016 15:11
 
Budowa studni na SUW w Rzekuniu PDF Drukuj Email
piątek, 27 maja 2016 10:07

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowę studni na SUW w Rzekuniu.

Zawiadomienie o wyborze oferty: Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_21062016r..pdf

Treść ogłoszenia: ogloszenia_27052016.pdf

Edytowalne załączniki: Edytowalne_za__czniki.odt

SIWZ wraz zał: SIWZ_27052016.pdf

Przedmiar robót- otwory studzienne: Przedmiar_rob__t___otwory_studzienne.zip

Dokumentacja projektowa- otworu studzienne : Dokumentacja_projektowa___otwory_studzienne.zip

STWiORB- otwory studzienne : STWiORB___otwory_studzienne.zip

Przedmiar robót- uzbrojenie otworów: Przedmiar_rob__t___uzbrojenie_otwor__w.zip

Dokumentacja projektowa- uzbrojenie otworów: Dokumentacja_projektowa___uzbrojenie_otwor__w.zip

STWiORB- uzbrojenie otworów: STWiORB___uzbrojenie_otwor__w.zip

Poprawiony: wtorek, 21 czerwca 2016 12:27
 
Zapytanie ofertowe PDF Drukuj Email
piątek, 20 maja 2016 08:04

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku w sprawie zakupu nieruchomości w miejscowości Ławy

Więcej…
 
Przebudowa dr. ozn. nr geod. 358 w Susku Nowym PDF Drukuj Email
poniedziałek, 16 maja 2016 14:16

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : "Przebudowę dr. ozn. nr geod. 358 w Susku Nowym".

Zawiadomienie o wyborze oferty: Zawiadomienie_o_wyborze_ofert_03062016r..pdf

Treść ogłoszenia: Og__oszenie_16052016.pdf

Siwz wraz z zał: SIWZ_wraz_zal._16.05.2016.pdf

Edytowalne zał: Edytowalne_za__czniki.odt

Branża sanitarna:

Branża drogowa:

 

Poprawiony: piątek, 03 czerwca 2016 09:50
 
Budowa studni na SUW w Rzekuniu PDF Drukuj Email
czwartek, 21 kwietnia 2016 11:01

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : "Budowę studni na SUW w Rzekuniu".

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert, wykluczeniu Wykonawców, unieważnieniu postępowania: Zawiadomienie_odrzuceniu_ofert__wykluczeniu_wykonawc__w__uniewa__nieniu_post__powania..pdf

Ogłoszenie: Og__oszenie.pdf

Edytowalne załączniki: Edytowalne_za__czniki.odt

SIWZ warz z zał: SIWZ_wraz_zal._21.04.2016.pdf

Dokumentacja projektowa- otwory studzinne: Dokumentacja_projektowa___otwory_studzienne.zip

Przedmiar robót- otwory studzienne: Przedmiar_rob__t___otwory_studzienne.zip

STWiORB- otwory studzienne: STWiORB___otwory_studzienne.zip

Dokumentacja projektowa- uzbrojenie otworów:  Dokumentacja_projektowa___uzbrojenie_otwor__w.zip

Przedmiar robót- uzbrojenie otworów: Przedmiar_rob__t___uzbrojenie_otwor__w.zip

STWiORB -uzbrojenie otworów: STWiORB___uzbrojenie_otwor__w.zip

Poprawiony: czwartek, 19 maja 2016 12:59
 
Przebudowa i rozbudowa ul.Ks. Skłodowskiego w Rzekuniu, przebudowa ul.Wiejskiej w Tobolicach i dr. ozn. nr geod. nr 358 w Susk Nowy PDF Drukuj Email
środa, 13 kwietnia 2016 12:23

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Przebudowę i rozbudowę ul.Ks. Skłodowskiego w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem oraz przebudowa ul. Wiejskiej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej i dr. ozn. nr. geod. nr 358 w Susku Nowym".

Zawiadomienie o wyborze oferty do I części zamówienia, unieważnienie II części zamówienia, unieważnienie i odrzuceniu oferty dla III części zamówienia: zawiadomienie_o_wyborze_ofert..pdf

Zmiana treści SIWZ: Zmiana_SIWZ_18042016.pdf

Treść ogłoszenia: Og__oszenie.pdf

Edytowalne załączniki: Edytowalne_za__czniki.odt

SIWZ wraz z zał.: SIWZ_wraz_zal._13.04.2016.pdf

Część I zamówienia: ,,Przebudowa i rozbudowa ul.Ks.Skłodowskiego w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem".

  • Branża drogowa

Przedmiary robót branża drogowa: Przedmiar_rob__t___bran__a_drogowa.zip

STWiORB branża drogowa: STWiORB___bran__a_drogowa.zip

Dokumentacja projektowa branża drogowa: Dokumentacja_projektowa___bran__a_drogowa.zip

  • Branża sanitarna- uzupełnienie brakującej infrastruktury technicznej

Przedmiary robót branża sanitarna: Przedmiar_rob__t___bran__a_sanitarna.zip

STWiORB branża sanitarna: STWiORB___bran__a_sanitarna.zip

Dokumentacja projektowa branża sanitarna: Dokumentacja_projektowa___bran__a_sanitarna.zip

  • Branża sanitarna - przebudowa sieci wodociągowej

Przedmiar robót: Przedmiar_rob__t.zip

STWiORB: STWiORB.zip

Dokumentacja projektowa: Dokumentacja_projektowa.zip

Część II zamówienia: ,,Przebudowa ul.Wiejskiej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej".

Przedmiar robót: Przedmiar_rob__t.zip

Dokumentacja projektowa: Dokumentacja_projektowa.zip

STWiORB:  STWiORB.zip

 

Część III zamówienia: ,,Przebudowa drogi ozn. nr. geod. 358 w Susku Nowym" -

  • Branża drogowa

Przedmiar robót: Przedmiar_rob__t___br._drogowa.zip

SOR: SOR___br._drogowa.zip

STWiORB: STWiORB___br._drogowa.zip

Dokumentacja projektowa: Dokumentacja_projektowa___br._drogowa.zip

  • Branża sanitarna

Przedmiar robót: Przedmiar_rob__t___br._sanitarna.zip

STWiORB: STWiORB___br._sanitarna.zip

Dokumentacja projektowa: Dokumentacja_projektowa___br._sanitarna.zip

Poprawiony: poniedziałek, 02 maja 2016 14:09
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 20

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń na 100 kobiet przypada 99 mężczyzn (wg stanu na dzień 31.10.2016 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości