header image
Strona główna Zamówienia publiczne Przetargi
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Ławskiej w Rzekuniu PDF Drukuj Email
poniedziałek, 18 września 2017 15:24

Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Ławskiej w Rzekuniu.

Poprawiony: poniedziałek, 18 września 2017 15:35
Więcej…
 
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Kruczej w Rzekuniu PDF Drukuj Email
wtorek, 29 sierpnia 2017 11:15

Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Kruczej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Ławską i Ostrowską w Rzekuniu ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.   

Więcej…
 
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w msc. Ławy, Goworki, Dzbenin i Przytuły Stare w gm. Rzekuń PDF Drukuj Email
piątek, 11 sierpnia 2017 13:26

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na ,,Budowę sieci wodno- kanalizacyjnych w miejscowości Ławy, Goworki, Dzbenin i Przytuły Stare w gm. Rzekuń".

Zawiadomienie o wyborze ofert: Zawiaodmienie_o_wyborze_ofert_171012017.pdf

Informacja po otwarciu ofert: Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Treść ogłoszenia:Tre_____og__oszenia.pdf

Edytowalne załączniki:edytowlane_za____czniki.odt

SIWZ wraz zał: SIWZ_wraz_zal..pdf

Przedmiary robót:Przedmiar_rob__t_____awy.zip

STWiORB: STWiORB_____awy.zip

Projekt budowlany: Projekt_budowlany_____awy.zip

 

Poprawiony: wtorek, 17 października 2017 14:28
 
Przebudowa ulicy Nowej w Laskowcu PDF Drukuj Email
piątek, 07 lipca 2017 13:06

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Przebudowę ulicy Nowej w Laskowcu z uzupełnieniem  brakującej infrastruktury".

Zawiadomienie o wyborze ofert: Zawiadomienie_o_wyborze_ofert_270720017.pdf

Informacja z otwarcia ofert: Informacja_po_otwarciu_ofert.pdf

Zmiana ogłoszenia 11.07.2017 r.:Zmiana_tre__ci_og__oszenia_11072017.pdf

Zmiana SIWZ 11072017 r.: Zmiana_SIWZ_11072017.pdf

Treść ogłoszenia: Tre_____og__oszenia.pdf

Edytowalne zał: Edytowalne_za____czniki.odt

Siwz wraz z zał:SIWZ_wraz_zal._07072017.pdf

Przedmiar robót branża drogowa: Przedmiar_rob__t___branza_drogowa.zip

Przedmiar robót branża sanitarna: Przedmiar_rob__t___branza_sanitarna.zip

Przedmiar robót branża elektryczna: Przedmiar_rob__t___branza_elektryczna_11072017.zip

Dokumentacja projektowa branża drogowa: Dokumentacja_projektowa___bran__a_drogowa.zip

Dokumentacja projektowa branża sanitarna: Dokumentacja_projektowa___bran__a_sanitarna.zip

Dokumentacja projektowa branża elektryczna: Dokumentacja_projektowa___branza_elektryczna.zip

STWiORB branża drogowa: STWiORB___bran__a_drogowa.zip

STWiORB branża sanitarna: STWiORB___bran__a_sanitarna.zip

STWiORB branża elektryczna: STWiORB___bran__a_elektryczna.zip

Poprawiony: czwartek, 27 lipca 2017 13:59
 
Budowa sieci wod-kan w msc. Ławy, Goworki, Dzbenin, Przytuły Stare gm. Rzekuń PDF Drukuj Email
środa, 28 czerwca 2017 14:21

Ogłoszenie o przetargu  nieograniczonym na ,,Budowę sieci wodno-kanalizacyjnych w miejscowości Ławy, Goworki, Dzbenin i Przytuły Stare w gm. Rzekuń".

Zawiadomienie o wyborze ofert dla części II zamówienia ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Goworki gm. Rzekuń" oraz unieważnienie dla części I zamówienia ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Ławy gm. Rzekuń": Zawiadomienie_o_wyborze_ofert_i_uniewa__nieniu_I_cz____ci_zam__wienia.pdf

Informacja po otwarciu ofert: Informacja_po_otwarciu_ofert.pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ: Do_wykonawc__w.pdf

Treść ogłoszenia: Tre_____og__oszenia.pdf

Siwz wraz z zał: SIWZ_wraz_zal..pdf

Edytowalne zał: Edytowalne_za____czniki.odt

Część I zamówienia: Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Ławy gm. Rzekuń.


Przedmiary robót: Przedmiar_rob__t_____awy.zip

STWiORB: STWiORB_____awy.zip

Projekt budowlany: Projekt_budowlany_____awy.zip

Część II zamówienia: Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Goworki gm. Rzekuń".


Przedmiary robót: Przedmiar_rob__t___Goworki.zip

STWiORB: STWiORB___Goworki.zip

Projekt budowlany: Projekt_budowlany___Goworki.zip

Poprawiony: środa, 26 lipca 2017 12:25
 
Przebudowa ulicy Nowej w Laskowcu PDF Drukuj Email
piątek, 23 czerwca 2017 13:56

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Przebudowę ulicy Nowej w Laskowcu z uzupełnieniem  brakującej infrastruktury".

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Zawiadomienie_o_uniewa__nieniu.pdf

Informacja z otwarcia ofert: Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Zmiana SIWZ: Do_Wykonawc__w.pdf

Treść ogłoszenia: Tre_____og__oszenia_23062017.pdf

Edytowalne zał: Edytowalne_za____czniki.odt

Siwz wraz z zał: SIWZ_wraz_zal._23062017.pdf

Przedmiar robót branża drogowa :Przedmiar_rob__t___branza_drogowa.zip

Przedmiar robót branża sanitarna: Przedmiar_rob__t___branza_sanitarna.zip

Przedmiar robót branża elektryczna:  Przedmiar_rob__t___branza_elektryczna.zip

Dokumentacja projektowa branża drogowa: Dokumentacja_projektowa___bran__a_drogowa_30062017.zip

Dokumentacja projektowa branża sanitarna: Dokumentacja_projektowa___bran__a_sanitarna.zip

Dokumentacja projektowa branża elektryczna: Dokumentacja_projektowa___branza_elektryczna.zip

STWiORB branża drogowa: STWiORB___bran__a_drogowa.zip

STWiORB branża sanitarna: STWiORB___bran__a_sanitarna.zip

STWiORB branża elektryczna: STWiORB___bran__a_elektryczna.zipPoprawiony: piątek, 07 lipca 2017 11:40
 
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na 2017 rok PDF Drukuj Email
wtorek, 13 czerwca 2017 12:24

Gmina Rzekuń zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr FPZ.271.1.45.2017 na "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Rzekuń na 2017 rok".

Więcej…
 
Budowa sieci wod-kan w msc. Ławy, Goworki, Przytuły Stare gm. Rzekuń. PDF Drukuj Email
piątek, 09 czerwca 2017 11:05

Ogłoszenie o przetargu  nieograniczonym na ,,Budowę sieci wodno-kanalizacyjnych w miejscowości Ławy, Goworki, Dzbenin i Przytuły Stare w gm. Rzekuń".

Zawiadomienie o wyborze oferty dla części 2 zamówienia na ,,Budowę sieci kanalizacyjnej w msc. Dzbenin gm. Rzekuń" oraz części 3 zamówienia na ,,Budowę sieci wodociągowej w msc. Przytuły Stare gm.Rzekuń".: Zawiadomienie_o_wyborze_ofert_05072017.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części 1 zamówienia na ,,Budowę sieci kanalizacyjnej w msc. Ławy oraz część 4 zamówienia ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Goworki gm. Rzekuń": Zawiadomienie_o_uniewa__._post__powani_cz_______1_i_4_zam__wienia.pdf

Informacja po otwarciu ofert: Informacja_po_otwarciu_ofert_26062017.pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ: Wyja__nienie_do_Wykonawc__w_14062017.pdf

Treść ogłoszenia: Tre_____og__oszenia.pdf

Siwz wraz z zał: SIWZ_wraz_zal..pdf

Edytowalne zał:Edytowalne_za____czniku.odt

Część I zamówienia: Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Ławy gm. Rzekuń.

Przedmiary robót: Przedmiar_rob__t_____awy.zip

STWiORB: STWiORB_____awy.zip

Projekt budowlany: Projekt_budowlany_____awy.zip

Część II zamówienia: Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Dzbenin gm. Rzekuń.

Przedmiar robót: Przedmiar_rob__t___Dzbenin.zip

STWiORB: STWiORB___Dzbenin.zip

Projekt budowlany: Projekt_budowlany___Dzbenin.zip

Część III zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w msc. Przytuły Stare gm. Rzekuń".

Przedmiar robót: Przedmiar_rob__t.zip

STWiORB: STWiORB.zip

Projekt budowlany: Dokumentacja_projektowa.zip

Część IV zamówienia:Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Goworki gm. Rzekuń".

Przedmiar robót: Przedmiar_rob__t___Goworki.zip

STWiORB: STWiORB___Goworki.zip

Projekt budowlany: Projekt_budowlany___Goworki.zipPoprawiony: środa, 05 lipca 2017 13:10
 
Przebudowa dr. ozn. nr geod. 201,202,204 w Goworkach PDF Drukuj Email
wtorek, 11 kwietnia 2017 15:30

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Przebudowę dr. ozn. nr geod. 201,202,204 w Goworkach"

Zawiadomienie o wyborze oferty: Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf

Informacja po otwarciu ofert: Informacja_po_otwarciu_ofert.pdf

Treść ogłoszenia: Tre_____og__oszenia.pdf

Edytowalne zał: Edytowalne_za____czniki.odt

SIWZ wraz z zał: SIWZ_wraz_zal..pdf

Planowany zakres prac projektowych i robót budowlanych: Przedmiar_rob__t_11042017.pdf


Program funkcjonalno-użytkowy: Program_funkcjonalno___u__ytkowy___Goworki.zip

 

Poprawiony: środa, 10 maja 2017 10:36
 
Zakup nieruchomości w Ławach PDF Drukuj Email
czwartek, 06 kwietnia 2017 13:17

Gmina Rzekuń zaprasza, w ramach rozeznania rynku, do składania ofert w celu zakupu niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Ławy.

Poprawiony: piątek, 07 kwietnia 2017 12:48
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 22

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń jest obecnie 10559 mieszkańców z czego 5292 to kobiety a 5267 mężczyźni (wg stanu na dzień 31.12.2016 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 330 gości