header image
Strona główna Zamówienia publiczne Przetargi
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy PDF Drukuj Email
środa, 27 sierpnia 2014 11:21

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Og__oszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy_2708.2014.pdf

 
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Rzekuń PDF Drukuj Email
czwartek, 07 sierpnia 2014 13:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego w gminie Rzekuń"

Poprawiony: wtorek, 26 sierpnia 2014 10:02
Więcej…
 
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni w Rzekuniu PDF Drukuj Email
poniedziałek, 28 lipca 2014 11:26

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Przebudowę boiska wielofunkcyjnego i bieżni w Rzekuniu"

Zawiadomienie o wyborze oferty : Zawiadomienie_o_wyborze_ofert_19082014.pdf

Ogłoszenie: Og__oszenie.pdf

SIWZ wraz z zał.: SIWZ_28.072014.pdf

Edytowalne załączniki:Edytowalne_za__czniki.odt

Przedmiar robót: Przedmiar_rob__t_Rzeku_____aktualizacja_2014.zip

STWIORB: Specyfikacja___aktualizacja_2014.zip

Dokumentacja projektowa: OPIS_TECHNICZNY_R.zip, Cz.Graficzna.zip

 

Poprawiony: wtorek, 19 sierpnia 2014 10:09
 
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Rzekuń PDF Drukuj Email
piątek, 18 lipca 2014 14:17

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego w gminie Rzekuń"

Poprawiony: czwartek, 07 sierpnia 2014 11:37
Więcej…
 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wschodniej PDF Drukuj Email
poniedziałek, 14 lipca 2014 12:03

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: ,,Budowę budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wschodniej".

Zawiadomienie o wyborze kolejnej najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert zgodnie z art. 94 ust. 3 Pzp.: Zawiadomienie_o_wyborze_kolejnej_oferty_18082014.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty: Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_05082014.pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ II:wyja__nienie_SIWZ_II_24072014.pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ:wyja__nienie_SIWZ_23072014.pdf

Ogłoszenie:Og__oszenie.pdf

SIWZ wraz zał:SIWZ_wraz_14072014.pdf

Edytowalne załączniki: Edytowalne_za____czniki.odt

Przedmiary robót: Przedmiar_rob__t.zip

STWiORB: STWiORB.zip

Dokumentacja projektowa:  Bran__a_budowlana.zip, Bran__a_elektryczna.zip, Bran__a_sanitarna.zip

Poprawiony: poniedziałek, 18 sierpnia 2014 11:52
 
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni w Rzekuniu PDF Drukuj Email
piątek, 11 lipca 2014 11:38

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Przebudowę boiska wielofunkcyjnego i bieżni w Rzekuniu"

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia:Uniewa__nienie_post__powania.pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ:wyja__nienie_SIWZ_24072014.pdf

Ogłoszenie:ogloszenie.pdf

SIWZ wraz z zał.:SIWZ_wraz_11072014.pdf

Edytowalne załączniki: Edytowalne_za__czniki.odt

Przedmiar robót: Przedmiar_rob__t_Rzeku_____aktualizacja_2014.zip

STWIORB: Specyfikacja___aktualizacja_2014.zip

Dokumentacja projektowa: OPIS_TECHNICZNY_R.zip, Cz.Graficzna.zip

Poprawiony: poniedziałek, 28 lipca 2014 10:16
 
Budowa siłowni zewnętrznej-miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku w msc. Rzekuń PDF Drukuj Email
środa, 04 czerwca 2014 12:23

Zapytanie ofertowe na ,,Budowę siłowni zewnętrznej- miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku w miejscowości Rzekuń"

Treść zapytania ofertowego: Zapytanie_ofertowe_04062014.pdf

Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót: PROJEKT.zip, Specyfikacja_techniczna.zip, Przedmiar_Rob__t.zip

Poprawiony: środa, 04 czerwca 2014 12:50
 
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gm. Rzekuń PDF Drukuj Email
środa, 21 maja 2014 13:08

Zapytanie ofertowe na ,,Modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego w gm. Rzekuń".

Treść zapytania ofertowego: Zapytanie_ofertowe_21052014.pdf

Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót: dokumentacja.zip

Poprawiony: środa, 21 maja 2014 13:34
 
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych PDF Drukuj Email
wtorek, 20 maja 2014 08:11

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: " Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Rzekuń"

Zawiadomienie o wyborze oferty: Zawiadomienie_o_wyborze_ofert_03062014.pdf

Zmiana treści SIWZ: Zmiana_SIWZ_26052014.pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ: Wyjasnienie_SIWZ_26052014.pdf

Treść ogłoszenia: Ogloszenie.pdf

SIWZ wraz zał:SIWZ20052014.pdf

Edytowalne zał:Edytowalne_zalaczniki.txt

Uchwała Rady Gminy: Uchwa__a._regulamin_XXXVI_241_2013.pdf

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzekuń:REGULAMIN_UTRZYMANIA_CZYSTO__CI_I_PORZ__DKU_NA_TERENIE_GM._RZEKU__.pdf

Poprawiony: wtorek, 03 czerwca 2014 09:30
 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rzekuń, Tobolice, Czarnowiec i Ławy gm. Rzekuń PDF Drukuj Email
czwartek, 08 maja 2014 08:55

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzekuń, Tobolice, Czarnowiec i Ławy gm. Rzekuń.

Zawiadomienie o wyborze ofert: Zawiadomienie_o_wyborze_ofert_03062014.pdf

Informacja o zmianie SIWZ: Zmiana_SIWZ_16052014.pdf

Wyjaśnienie do SIWZ z 20.05.2014r.: Wyjasnienie_do_Wykonawcow_20052014.pdf

Wyjaśnienie SIWZ: Wyja__nienie_do_Wykonawc__w.pdf

Ogłoszenie:ogloszenie.pdf

SIWZ wraz z zał: SIWZ_wraz_08052014.pdf

Edytowalne załączniki: Edytowalne_zaloczniki.odt

Przedmiar robót część 1 zamówienia: Przy____cza_energetyczne.zipPrzed_standard.pdf

Przedmiar robót część 2 zamówienia: PC1.pdf, Przedmiar_rob__t_zlewnia_PC1___Czarnowiec.pdf

STWiORB część 1 zamówienia: Specyfikacja____awy.pdf

STWiORB część 2 zamówienia: STWiORB.zip

Dokumentacja projektowa część 1 zamówienia: Przy____cza_energetyczne.zip, Profile.zip, Rysunki.zip, Sie___kanalizacyjna.zip

Dokumentacja projektowa część 2 zamówienia: Projekt_WLZ_Przepompownie_Czarnowiec.pdf, Sie___kanalizacyjna.zip,

Opinia geologiczna część 2 zamówienia oraz załączniki graficzne: Opinia_geologiczna.pdf, mapa.pdf, mapa_2.pdf, mapa_3.pdf, mapa_4.pdf, mapa_5.pdf, mapa_6.pdf, mapa_7.pdf, mapa_8.pdf, mapa_9.pdf, mapa_10.pdf, mapa_11.pdf

 

Poprawiony: wtorek, 03 czerwca 2014 09:13
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 16

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń na 100 kobiet przypada 99 mężczyzn (wg stanu na dzień 20.06.2014 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości