header image
Strona główna Zamówienia publiczne Przetargi
Zapytanie ofertowe PDF Drukuj Email
piątek, 20 maja 2016 09:04

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku w sprawie zakupu nieruchomości w miejscowości Ławy

Więcej…
 
Przebudowa dr. ozn. nr geod. 358 w Susku Nowym PDF Drukuj Email
poniedziałek, 16 maja 2016 15:16

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : "Przebudowę dr. ozn. nr geod. 358 w Susku Nowym".

Treść ogłoszenia: Og__oszenie_16052016.pdf

Siwz wraz z zał: SIWZ_wraz_zal._16.05.2016.pdf

Edytowalne zał: Edytowalne_za__czniki.odt

Branża sanitarna:

Branża drogowa:

 

Poprawiony: poniedziałek, 16 maja 2016 15:32
 
Budowa studni na SUW w Rzekuniu PDF Drukuj Email
czwartek, 21 kwietnia 2016 12:01

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : "Budowę studni na SUW w Rzekuniu".

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert, wykluczeniu Wykonawców, unieważnieniu postępowania: Zawiadomienie_odrzuceniu_ofert__wykluczeniu_wykonawc__w__uniewa__nieniu_post__powania..pdf

Ogłoszenie: Og__oszenie.pdf

Edytowalne załączniki: Edytowalne_za__czniki.odt

SIWZ warz z zał: SIWZ_wraz_zal._21.04.2016.pdf

Dokumentacja projektowa- otwory studzinne: Dokumentacja_projektowa___otwory_studzienne.zip

Przedmiar robót- otwory studzienne: Przedmiar_rob__t___otwory_studzienne.zip

STWiORB- otwory studzienne: STWiORB___otwory_studzienne.zip

Dokumentacja projektowa- uzbrojenie otworów:  Dokumentacja_projektowa___uzbrojenie_otwor__w.zip

Przedmiar robót- uzbrojenie otworów: Przedmiar_rob__t___uzbrojenie_otwor__w.zip

STWiORB -uzbrojenie otworów: STWiORB___uzbrojenie_otwor__w.zip

Poprawiony: czwartek, 19 maja 2016 13:59
 
Przebudowa i rozbudowa ul.Ks. Skłodowskiego w Rzekuniu, przebudowa ul.Wiejskiej w Tobolicach i dr. ozn. nr geod. nr 358 w Susk Nowy PDF Drukuj Email
środa, 13 kwietnia 2016 13:23

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Przebudowę i rozbudowę ul.Ks. Skłodowskiego w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem oraz przebudowa ul. Wiejskiej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej i dr. ozn. nr. geod. nr 358 w Susku Nowym".

Zawiadomienie o wyborze oferty do I części zamówienia, unieważnienie II części zamówienia, unieważnienie i odrzuceniu oferty dla III części zamówienia: zawiadomienie_o_wyborze_ofert..pdf

Zmiana treści SIWZ: Zmiana_SIWZ_18042016.pdf

Treść ogłoszenia: Og__oszenie.pdf

Edytowalne załączniki: Edytowalne_za__czniki.odt

SIWZ wraz z zał.: SIWZ_wraz_zal._13.04.2016.pdf

Część I zamówienia: ,,Przebudowa i rozbudowa ul.Ks.Skłodowskiego w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem".

  • Branża drogowa

Przedmiary robót branża drogowa: Przedmiar_rob__t___bran__a_drogowa.zip

STWiORB branża drogowa: STWiORB___bran__a_drogowa.zip

Dokumentacja projektowa branża drogowa: Dokumentacja_projektowa___bran__a_drogowa.zip

  • Branża sanitarna- uzupełnienie brakującej infrastruktury technicznej

Przedmiary robót branża sanitarna: Przedmiar_rob__t___bran__a_sanitarna.zip

STWiORB branża sanitarna: STWiORB___bran__a_sanitarna.zip

Dokumentacja projektowa branża sanitarna: Dokumentacja_projektowa___bran__a_sanitarna.zip

  • Branża sanitarna - przebudowa sieci wodociągowej

Przedmiar robót: Przedmiar_rob__t.zip

STWiORB: STWiORB.zip

Dokumentacja projektowa: Dokumentacja_projektowa.zip

Część II zamówienia: ,,Przebudowa ul.Wiejskiej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej".

Przedmiar robót: Przedmiar_rob__t.zip

Dokumentacja projektowa: Dokumentacja_projektowa.zip

STWiORB:  STWiORB.zip

 

Część III zamówienia: ,,Przebudowa drogi ozn. nr. geod. 358 w Susku Nowym" -

  • Branża drogowa

Przedmiar robót: Przedmiar_rob__t___br._drogowa.zip

SOR: SOR___br._drogowa.zip

STWiORB: STWiORB___br._drogowa.zip

Dokumentacja projektowa: Dokumentacja_projektowa___br._drogowa.zip

  • Branża sanitarna

Przedmiar robót: Przedmiar_rob__t___br._sanitarna.zip

STWiORB: STWiORB___br._sanitarna.zip

Dokumentacja projektowa: Dokumentacja_projektowa___br._sanitarna.zip

Poprawiony: poniedziałek, 02 maja 2016 15:09
 
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Ołdakach. PDF Drukuj Email
czwartek, 31 marca 2016 12:28

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ,,Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Ołdakach".

Zawiadomienie o wyborze ofert oraz odrzuceniu oferty: Zawiadomienie_o_wyborze_ofert_27042016.pdf

Treść ogłoszenia: Ogloszenie.pdf

Siwz wraz z zał: Siwz_wraz_z_za__._31032016.pdf

Edytowlane zał: Edytowalne_za__czniki.odt

Przedmiar robót: Przedmiar_rob__t.zip

STWiORB: STWiORB.zip

Dokumentacja projektowa: Dokumentacja_projektowa.zip

Poprawiony: środa, 27 kwietnia 2016 12:34
 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu- ulica Ostrowska I i II etap PDF Drukuj Email
piątek, 18 marca 2016 12:43

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Budowę kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu- ulica Ostrowska I i II etap

Zawiadomienie o wyborze kolejnej najkorzystniejszej oferty: Do_Wykonawc__w_14042016.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty: Zawiadominie_o_wyborze_ofert.pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ: Do_Wykonawc__w_31032016.pdf, Charakterystyka_pracy_pompy.JPG, Schemat_przepompowni.pdf, Specyfikacja_przepompowni.pdf

Treść ogłoszenia: og__oszenie.pdf

SIWZ wraz z zał: SIWZ_wraz_zal._18032016.pdf

Edytowalne załączniki: Edytowalne_za__..odt

Dokumentacja projektowa: Dokumentacja_projektowa.zip

STWiORB: STWiORB.zip

Przedmiar robót: Przedmiar_rob__t.zip

Program funkcjonalno -użytkowy: Program_funkcjonalno___u__ytkowy.zip

Poprawiony: czwartek, 14 kwietnia 2016 10:22
 
Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Borawe PDF Drukuj Email
środa, 02 marca 2016 15:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: ,,Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Borawe"

Zawiadomienie o wyborze oferty: zawiadomienie_o_wyborze_oferty_11.03.2016.pdf

Treść ogłoszenia: og__oszenie.pdf

SIWZ wraz z zał: SIWZ_wraz_z_za__..pdf

Edytowalne zał: Edytowalne_za____czniki.odt

Poprawiony: piątek, 11 marca 2016 13:28
 
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
środa, 02 marca 2016 14:18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : ,,Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń"

Zawiadomienie o wyborze oferty: zawiadomienie_o_wyborze_ofert..pdf

Treść ogłoszenia: oG__OSZENIE.pdf

SIWZ wraz zał: SIWZ_wraz_z_za__..pdf

Edytowalne zał: Edytowalne_za____czniki.odt

 

Poprawiony: piątek, 11 marca 2016 13:25
 
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Borawem PDF Drukuj Email
czwartek, 25 lutego 2016 15:36

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Borawem"

Zawiadomienie o wyborze oferty, wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty:  zawiadomienie_o_wyborze_ofert_oraz_wykluczeniu_wykonawcy_i_odrzuceniu_oferty..pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ: Do_wykonawc__w.pdf

Treść ogłoszenia: og__oszenie.pdf

Siwz wraz z zał: SIWZ_25022016.pdf

Edytowalne załączniki: Edytowalne_za____czniki.odt

Przedmiary robót: Przedmiar_rob__t.zip

Dokumentacja projektowa: Dokumentacja_projektowa.zip

Specyfikacja techniczna: Specyfikacja_techniczna.zip

 

Poprawiony: środa, 30 marca 2016 13:19
 
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzekuń od marca 2016r do końca lutego2017r. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 15 lutego 2016 16:31

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: ,,Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzekuń od marca 2016r do końca lutego2017r."

Zawiadomienie o wyborze oferty: Zawiadomienie_o_wyborze_ofert_2202016.pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ: wyja__nienie_do_WYKONAWC__W.pdf

Treść ogłoszenia: og__oszenie.pdf

SIWZ wraz z zał: SIWZ_wraz_z_za__..pdf

Edytowalne: Nowy_OpenDocument_Dokument_tekstowy.odt

Uchwała: Uchwa__a._regulamin_XXXVI_241_2013.pdf

Regulamin: Uchwa__a._regulamin_XXXVI_241_2013.pdf

Poprawiony: poniedziałek, 22 lutego 2016 15:48
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 20

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń jest obecnie 10257 mieszkańców z czego 5150 to kobiety a 5107 mężczyźni (wg stanu na dzień 31.12.2014 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości