header image
Strona główna Zamówienia publiczne Przetargi
,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie II etap i Laskowcu X etap” PDF Drukuj Email
piątek, 02 marca 2018 15:15

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie II etap i Laskowcu X etap”.

Unieważnienie postępowania: Uniewa__nienie_post__powania.pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ: Do_Wykonawc__w_..pdf

Zmiana treści ogłoszenia: Zmiana_tre__ci_og__oszenia_08032018.pdf

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Zmiana_SIWZ_08032018.pdf

Treść ogłoszenia:Tre_____og__oszenia.pdf

SIWZ wraz z zał:SIWZ_wraz_zal..pdf

Edytowalne zał: Edytowalne_za____czniki.odt


Część I zamówienia: ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Dzbenin gm. Rzekuń – II etap”

Projekt budowlany: Sie___kanalizacji_sanitarnej.zip, Przy____cza_ekektroenergetyczne.zip

Przedmiar robót: Kanalizacja___Dzbenin_(przedmiar).pdf

STWiORB: Sie___kanalizacyjna.zip, Przy____cza_energetyczne.zip

Opinia geotechniczna: Opinia_geotechniczna.zip

Część II zamówienia: ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Laskowiec gm. Rzekuń– X etap”

Projekt budowlany:Dokumentacja_projektowa___br._sanitarna.zip,

Dokumentacja_projektowa___br._elektryczna.zip

Przedmiar robót: Przedmiar_rob__t.pdf

Opinia geotechniczna:Opinia_geotechniczna.zip

STWiORB:Bran__a_sanitarna.zip, Bran__a_elektryczna.zipPoprawiony: piątek, 16 marca 2018 13:51
 
Przebudowa: drogi gminnej ozn. nr 1351 w Borawem, ul. Poligonowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej, ul. Bema w Rzekuniu, ul. Wspólnej i dr. ozn. nr geod. 530 w Dzbeninie. PDF Drukuj Email
piątek, 02 marca 2018 11:33

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Przebudowa: drogi gminnej ozn. nr 1351 w Borawem, ul. Poligonowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej, ul. Bema w Rzekuniu, ul. Wspólnej i dr. ozn. nr geod. 530 w Dzbeninie."   

Informacja po otwarciu ofert: Informacja_po_otwarciu_ofert.pdf

Treść ogłoszenia: Tre_____og__oszenia.pdf

SIWZ wraz z zał: SIWZ_wraz_zal..pdf

Edytowalne zał: Edytowalne_za____czniki.odt


Część I zamówienia: Przebudowa drogi gminnej ozn. nr 1351 w Borawem

Część II zamówienia: Przebudowa ul. Poligonowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej

Część III zamówienia: Przebudowa ul. Bema w Rzekuniu

Część IV zamówienia: Przebudowa odcinka ul. Wspólnej i dr. ozn. nr geod.  530 w Dzbeninie


Poprawiony: piątek, 16 marca 2018 13:50
 
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
piątek, 23 lutego 2018 09:48

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : ,,Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń"

Zawiadomienie o wyborze ofert: Zawiadomienie_o_wyborze_ofert_15032018.pdf

Informacja po otwarciu ofert: Informacja_po_otwarciu_ofert.pdf

Treść ogłoszenia:Tre_____og__oszenia.pdf

SIWZ wraz z zał: SIWZ_wraz_zal.____wir.pdf

Edytowalne zał: Edytowlane_zal.odt


Poprawiony: czwartek, 15 marca 2018 12:03
 
Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w Ławach PDF Drukuj Email
środa, 07 lutego 2018 14:13

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : "Budowę świetlicy i zagospodarowanie terenu w Ławach"

Zawiadomienie o wyborze oferty: Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf

Informacja po otwarciu ofert: Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Treść ogłoszenia: Tre_____og__oszenia.pdf

SIWZ wraz z zał: SIWZ_wraz_zal..pdf

Edytowalne zał: Edytowalne_za__.odt

Przedmiar robót: Przedmiar_rob__t.pdf

STWiORB: STWiORB.zip

Dokumentacja projektowa:

Poprawiony: poniedziałek, 05 marca 2018 14:46
 
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gm. Rzekuń PDF Drukuj Email
wtorek, 23 stycznia 2018 15:31

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: ,,Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzekuń od marca 2018 r. do końca lutego 2019 r."

Zawiadomienie o wyborze oferty: Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_12022018.pdf

Informacja po otwarciu ofert: Informacja_po_otwarciu_ofert.pdf

Treść ogłoszenia: Ogloszenie.pdf

Siwz wraz z zał: SIWZ_wraz_zal.odpady.pdf

Edytowalne zał: Edytowlane_za__..odt

Regulamin: Regulamin_ucpg.pdf

Poprawiony: poniedziałek, 12 lutego 2018 13:14
 
Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w Ławach PDF Drukuj Email
piątek, 19 stycznia 2018 14:18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : "Budowę świetlicy i zagospodarowanie terenu w Ławach"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_post__powania.pdf

Informacja z otwarcia ofert: Informacja_z_otwarcia_ofert_05022018.pdf

Treść ogłoszenia: Tre_____og__oszenia.pdf

Siwz wraz z zał: SIWZ_wraz_zal..pdf

Edytowalne zał: Edytowalne_zal..odt

Przedmiary robót: PRZEDMIAR__SWIETLICA___AWY_2018.01.08.pdf

STWiORB: STWiORB.zip

Dokumentacja projektowa:


Poprawiony: poniedziałek, 05 lutego 2018 14:01
 
Zarządzenie Nr 90/2017 PDF Drukuj Email
wtorek, 16 stycznia 2018 12:32

Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Rzekuniu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Rzekuń

Więcej…
 
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gm. Rzekuń PDF Drukuj Email
poniedziałek, 15 stycznia 2018 15:08

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ,,Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzekuń od marca 2018 r. do końca lutego 2019 r".

Informacja po otwarciu ofert: Informacja_po_otwarciu_ofert.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Zawiadomienie_o_uniewa__nieniu_post__powania_23012018.pdf

Treść ogłoszenia: Tre_____og__oszenia.pdf

SIWZ wraz z zał: SIWZ_wraz_zal.odpady.pdf

Edytowalne zał: Edytowalne_za__.odt

Regulamin: Regulamin_ucpg.pdf

Poprawiony: wtorek, 23 stycznia 2018 11:42
 
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gm. Rzekuń PDF Drukuj Email
piątek, 05 stycznia 2018 10:12

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ,,Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzekuń od marca 2018 r. do końca lutego 2019 r."

Treść ogłoszenia: Tre_____og__oszenia.pdf

SIWZ wraz z zał: SIWZ_wraz_zal.odpady.pdf

Edytowalne zał: Edytowalne_za__.odt

Regulaminy: Regulamin_ucpg.pdf

Informacja po otwarciu ofert:  Informacja_po_otwarciu_ofert_15.01.2018r..pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Zawiadomienie_o_uniewa__nieniu_post__powania.pdf

Poprawiony: poniedziałek, 15 stycznia 2018 13:59
 
Zapytanie ofertowe na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego PDF Drukuj Email
środa, 08 listopada 2017 15:08

Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dotyczącego przebudowy i rozbudowy dróg na terenie gminy Rzekuń.

Poprawiony: środa, 08 listopada 2017 15:32
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 23

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń jest obecnie 10453 mieszkańców z czego 5234 to kobiety a 5219 mężczyźni (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości