header image
Strona główna Z Gminy Dotacja z PROW - blisko utraty ok. 2 milionów złotych
Dotacja z PROW - blisko utraty ok. 2 milionów złotych PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
piątek, 29 września 2017 19:45

Szanowni Państwo,
w dniu 31 maja 2017 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w miejscowości Ławy, Goworki, Dzbenin i Przytuły Stare w gm. Rzekuń" (wartość zadania 3 211 535,73 zł, dotacja 1 754 263 zł.)

W dniu 27 września br. Rada Gminy Rzekuń głosami Przewodniczącego i radnych należących do klubu, nie podjęła uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, przez co uniemożliwiła Wójtowi Gminy podpisanie umowy z wykonawcą na budowę kanalizacji sanitarnej w Ławach, w ramach dofinansowania z PROW. Termin podpisania umowy minął w dniu 28 września 2017 r. Spowodowało to realne zagrożenie utraty dotacji z PROW, którą z takim trudem udało się uzyskać.

Nie wprowadzono również do budżetu po stronie dochodów dotacji Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w wysokości 205 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup samochodów dla OSP w Dzbeninie i Rzekuniu. Ponadto niemożliwa będzie realizacja szeregu innych ważnych inwestycji.

Wójt Gminy Rzekuń
Stanisław Godzina

Poprawiony: sobota, 30 września 2017 08:47
 

Czy wiesz, że...

Mieszkańcy mogą zgłaszać awarie oświetlenia ulicznego telefonicznie 29 761 79 61 od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16 lub poczta elektroniczną na adres marek.bebenek@bemarrzekun.pl.

Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości