header image
Strona główna Rada Gminy
Rada Gminy
XXXVI sesja Rady Gminy Rzekuń 23.08.2017 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 ze zm.) zwołuję  XXXVI zwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń,  która odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2017 r.  (środa) o godz. 16:15. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:  

1) Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2) przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Rzekuń;
3) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę XXI/169/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rzekuń;
4) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę XXXIV/226/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Rzekuń absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok;
5) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę XXXV/230/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rzekuń;
6) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń;
7) sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
8) sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami;
9) interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
10) odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
11) wolne wnioski i informacje;
12) zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej w dniu 22 sierpnia  br. (wtorek) o godz. 15:15

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.
W załączeniu materiały do pkt 3-6.
Protokół będzie dostępny na od dnia 14.08.2017 r.

Edward Gryczka

Przewodniczący Rady

Więcej…
 
Uchwała Nr XXXV/230/2017 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr XXXV/230/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rzekuń

Więcej…
 
Uchwała Nr XXXV/229/2017 PDF Drukuj Email

Uchwała Nr XXXV/229/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2017 rok

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 120

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 69 gości