header image
Strona główna Ochrona środowiska Odpady
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminie Rzekuń 2017/2018 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Adam Czartoryski   
czwartek, 23 marca 2017 08:17

Szanowni mieszkańcy gminy Rzekuń,

 

poniżej przedstawiam harmonogram jednakowy dla wszystkich miejscowości na terenie gminy Rzekuń.

Rzekun_harmonogram_2017_2018.pdf

 
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminie Rzekuń na styczeń i luty 2017r. PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Adam Czartoryski   
środa, 14 grudnia 2016 11:40

Szanowni mieszkańcy gminy Rzekuń,

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów i ulotka dotycząca zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostaną przekazane do dnia 1 stycznia 2017 r. przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

Poniżej podany harmonogram jest jednakowy dla wszystkich miejscowości na terenie gminy Rzekuń.

Poprawiony: poniedziałek, 09 stycznia 2017 10:46
Więcej…
 
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminie Rzekuń na 2016r PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Adam Czartoryski   
czwartek, 25 lutego 2016 08:59

Szanowni mieszkańcy gminy Rzekuń,

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów i ulotka dotycząca zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych
zostaną przekazane do dnia 1 marca 2016 r. przez przedsiębiorcę, który będzie obsługiwał teren naszej Gminy.

Od dnia 1 marca do  28 lutego 2017 r. za odbiór odpadów komunalnych odpowiedzialna będzie firma:

MPK PURE HOME Sp. z o. o. Spółka komandytowa ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka.

Poniżej podany harmonogram jest jednakowy dla wszystkich miejscowości
na terenie gminy Rzekuń
.

Poprawiony: czwartek, 25 lutego 2016 09:17
Więcej…
 
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminie Rzekuń na styczeń i luty 2016r. PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Adam Czartoryski   
wtorek, 22 grudnia 2015 14:56

Szanowni mieszkańcy gminy Rzekuń,

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów i ulotka dotycząca zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostaną przekazane do dnia 1 stycznia 2016 r. przez przedsiębiorcę, który będzie obsługiwał teren naszej Gminy.

Od dnia 1 stycznia do  29 lutego 2016 r. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialna będzie firma:

MPK PURE HOME Sp. z o. o. Spółka komandytowa ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka.

 

Poniżej podany harmonogram jest jednakowy dla wszystkich miejscowości na terenie gminy Rzekuń.

 

Poprawiony: czwartek, 25 lutego 2016 08:11
Więcej…
 
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminie Rzekuń 2015 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Adam Czartoryski   
piątek, 12 czerwca 2015 12:30

 

Szanowni mieszkańcy gminy Rzekuń,

Od dnia 1 lipca 2015 r. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialna będzie firma:

MPK PURE HOME Sp. z o. o. Spółka komandytowa ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka.

W związku z tym zmianie uległ harmonogram odbioru odpadów.

Poniżej podany harmonogram jest jednakowy dla wszystkich miejscowości na terenie gminy Rzekuń.

 

Poprawiony: środa, 17 czerwca 2015 07:49
Więcej…
 
Odbiór odpadów gabarytowych PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Adam Czartoryski   
wtorek, 05 maja 2015 13:56

Uprzejmie przypominamy o tym, że zgodnie z harmonogramem w dniach 5, 6 i 7 maja odbywa się dodatkowa usługa dostępna dla wszystkich odbioru odpadów gabarytowych.

Przez odpady gabarytowe rozumie się odpady wielkogabarytowe (meble itp.) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

Poprawiony: środa, 13 maja 2015 08:23
Więcej…
 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Adam Czartoryski   
czwartek, 30 kwietnia 2015 14:22Poprawiony: środa, 09 sierpnia 2017 13:10
Więcej…
 
Akty prawne związane z gospodarką odpadami komunalnymi PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Adam Czartoryski   
poniedziałek, 16 lutego 2015 13:54
Akty prawne
Nr aktu
Ustawy

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U. 2015r. poz. 87)

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz.U. 2013r. poz. 1399)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

(Dz.U. 2013r. poz. 21)

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

(Dz.U. 2001r. Nr 63 poz. 638)
Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
(Dz.U. z 2012r. poz. 299)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

(Dz.U. z 2012r. poz. 630)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
(Dz.U. z 2012r. poz. 645)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów

(Dz.U. z 2012r. poz. 676)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

(Dz.U. z 2012r. poz.1052)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(Dz.U. z 2013r. poz.122)
Uchwały
Uchwała nr XIX/153/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2016r. poz.6717)
Uchwała nr XIX/154/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz.U. z 2016r. poz.6718)
Uchwała nr XIX/152/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń (Dz.U. z 2016r. poz.6716)
Uchwała nr XX/162/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2016r. poz.7561)
Uchwała nr XX/158/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzekuń (Dz.U. z 2016r. poz.7596)
Uchwała nr XX/163/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016r. poz.7562)
Poprawiony: czwartek, 08 września 2016 08:00
 
Odpady - pytania i odpowiedzi PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Adam Czartoryski   
wtorek, 02 grudnia 2014 15:42

 

Poprawiony: środa, 24 sierpnia 2016 12:46
Więcej…
 
Opłata za odpady komunalne PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Adam Czartoryski   
wtorek, 04 listopada 2014 09:25

Szanowni Mieszkańcy gminy Rzekuń,

uprzejmie przypominamy o tym, że do 15 listopada 2014 r. należy dokonać wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatek.

Poprawiony: środa, 27 maja 2015 12:19
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3

Czy wiesz, że...

Mieszkańcy mogą zgłaszać awarie oświetlenia ulicznego telefonicznie 29 761 79 61 od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16 lub poczta elektroniczną na adres marek.bebenek@bemarrzekun.pl.

Naszą witrynę przegląda teraz 79 gości