header image
Strona główna
Uchwały budżetowe Rady Gminy a decyzje RIO PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina   
poniedziałek, 17 października 2016 11:20, 704 odsłon

Szanowni Państwo.

Regionalna Izba Obrachunkowa nadesłała swoje stanowisko w sprawie Uchwał podjętych przez Radę Gminy Rzekuń w dniu 09.09.2016r.
RIO unieważniła Uchwałę Nr XXI/170/2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzekuń na lata 2016-2026 oraz wszczęła postępowanie w sprawie uznania za nieważną w całości Uchwały Nr XXI/171/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń, którym to wstrzymała wykonanie przedmiotowej Uchwały. Sytuacja taka powoduje duże utrudnienia w wykonywaniu budżetu przez wójta. Jednocześnie zapewniam, że dołożę wszelkich starań i należytej troski o zachowanie dobrej kondycji finansów naszej gminy.
Przypomnę Państwu, że w złożonym przez Wójta Gminy projekcie uchwały, Rada głosami radnych należących do klubu, dokonała bez uzgodnienia z Wójtem zmian, które spowodowały, że budżet gminy nie jest zrównoważony na kwotę 956.500,00 zł.

Poprawiony: środa, 19 października 2016 08:04
Więcej…
 
Informacja PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Agata Rybicka   
wtorek, 04 października 2016 10:05, 505 odsłon

Informujemy, że Marszałek Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego reprezentujących mazowiecki III sektor.

Więcej…
 
Budżet z przekroczonym deficytem PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina   
piątek, 23 września 2016 13:34, 1303 odsłon

Wójt Gminy Rzekuń uprzejmie informuje, iż w dniu 9.09.2016 r. Rada Gminy Rzekuń, głównie głosami radnych należących do klubu dokonała zmian w zaproponowanej przeze mnie uchwale budżetowej.
Dokonane zmiany zgłoszone przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Oświaty - radnego P. Suchtę spowodowało, że budżet Gminy nie bilansuje się. Został przekroczony deficyt budżetu.

W związku z powyższym uchwała będzie rozpatrywana przez Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Skutkuje to narażeniem Gminy na straty poprzez:

Poprawiony: poniedziałek, 21 listopada 2016 10:30
Więcej…
 
Odbiór siłowni przy ul. Mazowieckiej PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Tomasz Tymiński   
czwartek, 29 września 2016 13:01, 471 odsłon

W dniu 23 września br. dokonano odbioru końcowego zadania obejmującego swym zakresem dostawę i montaż urządzeń siłowni napowietrznej przy ulicy Mazowieckiej w Rzekuniu.

W ramach robót dostarczono oraz zamontowano:

Poprawiony: piątek, 30 września 2016 07:37
Więcej…
 
Odbiór boiska w Ołdakach PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Tomasz Tymiński   
czwartek, 29 września 2016 12:31, 411 odsłon

W dniu 23 września br. dokonano odbioru końcowego zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Ołdakach". W ramach inwestycji wykonano niezbędne roboty rozbiórkowe oraz konstrukcję boiska z kruszyw. Następnie ułożono dwuwarstwową nawierzchnię poliuretanową w technologii natrysku o wymiarach 48 m x 24 m. Całkowita powierzchnia boiska - 1 152,0 m2.

Poprawiony: piątek, 30 września 2016 07:33
Więcej…
 
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Minister Infrastruktury i Budownictwa   
wtorek, 27 września 2016 16:10, 352 odsłon

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji Budowa odcinków linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki

treść obwieszczenia: obwieszczenie

 
Informacja dla świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
wtorek, 27 września 2016 13:21, 519 odsłon

Składając wniosek o zasiłek rodzinny w załączniku nr 4, a w przypadku funduszu alimentacyjnego w załączniku nr 3 oświadczenia członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) należy wykazać kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. wysokość ulgi z tytułu wychowywania dzieci odliczonej w roku podatkowym 2014.

Poprawiony: piątek, 14 października 2016 10:49
 
Procedura odebrania dziecka PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
czwartek, 22 września 2016 13:57, 404 odsłon

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W SYTUACJI BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA JEGO ŻYCIA LUB ZDROWIA W ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ W RODZINIE

W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej (art.12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

Więcej…
 
Odbiór budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP. w Borawem. (zdjęcia) PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Tomasz Tymiński   
środa, 21 września 2016 11:26, 482 odsłon

W dniu 12 września br. dokonano odbioru końcowego zadania pn. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Borawem”.

W ramach inwestycji wykonano:

Poprawiony: środa, 21 września 2016 11:40
Więcej…
 
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR I/2016 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): LGD Zaścianek Mazowsza   
wtorek, 20 września 2016 09:29, 465 odsłon

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, iż na podstawie art. 19 ust 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378) został wyznaczony termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym w § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570), tj.:

Poprawiony: wtorek, 20 września 2016 09:33
Więcej…
 
Szczepienie lisów PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii   
poniedziałek, 19 września 2016 07:03, 401 odsłon

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii ogłasza, że w dniach od 20 do 29 września planuje przeprowadzenie akcji szczepienia doustnego lisów.

Treść ogłoszenia: ogloszenie

 
Odbiór przebudowanych ulic Dębowej i Brzozowej w Czarnowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej. (zdjęcia) PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Tomasz Tymiński   
piątek, 16 września 2016 12:15, 446 odsłon

 

W dniu 6 września br. dokonano odbioru końcowego zadania pt. ,,Przebudowa ul. Dębowej i Brzozowej w Czarnowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej". W ramach inwestycji wykonano:

Poprawiony: piątek, 16 września 2016 12:22
Więcej…
 
Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): MJWPU   
czwartek, 15 września 2016 06:41, 340 odsłon

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Rzekuń do odwiedzenia Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń w dniu: 20.09.2016r. od 09:00 – 14:00. Podczas dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać nieodpłatnie z usługi informacyjnej dotyczącej funduszy europejskich.

Poprawiony: wtorek, 20 września 2016 11:50
Więcej…
 
Asystent rodziny PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
środa, 14 września 2016 10:44, 410 odsłon

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 332) rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych mogą otrzymać wsparcie od gminy w postaci asystenta rodziny.

Każdy z asystentów, profesjonalnie i adekwatnie do potrzeb klientów, korzysta z własnego doświadczenia i nabytej wiedzy oraz buduje relacje z przedstawicielami zawodów reprezentowanych przez Państwo. Wierzymy, że tylko praca zespołowa oparta na płynnej i czytelnej komunikacji może przynieść zadowalające efekty – pomoc rodzinie.

Poprawiony: środa, 14 września 2016 14:07
Więcej…
 
Wręczenie nagród PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Bożena Jaskólska, Sekretarz Gminy   
wtorek, 13 września 2016 13:21, 1061 odsłon

W dniu 8 września br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu Wójt Stanisław Godzina wręczył dyplomy i nagrody uczestnikom czwartej edycji konkursu na "Najładniejszą posesję w Gminie Rzekuń w 2016 r.". Laureatami konkursu zostali: Pani Maria Mieczkowska (Rzekuń) oraz Pan Rafał Pupek (Laskowiec). II miejsce zajął Pan Maciej Małkowski (Susk Nowy); III Pani Bożena Chojnowska (Rzekuń). Celem konkursu było m. in. zachęcenie mieszkańców do poprawy stanu porządku na nieruchomościach, promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych wpływających pozytywnie na wygląd i estetykę Gminy.

Poprawiony: piątek, 16 września 2016 11:49
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 83

Czy wiesz, że...

Mieszkańcy mogą zgłaszać awarie oświetlenia ulicznego telefonicznie 29 761 79 61 od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16 lub poczta elektroniczną na adres marek.bebenek@bemarrzekun.pl.

Naszą witrynę przegląda teraz 107 gości