header image
Strona główna
Krajowa Administracja Skarbowa PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Ministerstwo Finansów   
wtorek, 14 marca 2017 12:28, 271 odsłon

Szanowni Państwo,

1 marca rozpocznie funkcjonowanie Krajowa Administracja Skarbowa. Jest ona połączeniem administracji podatkowej, Służby Celnej oraz kontroli skarbowej.

Więcej…
 
Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Starosta Ostrołęcki   
wtorek, 14 marca 2017 12:21, 331 odsłon

Starosta Ostrołęcki zawiadamia, że w dniu 30 marca 2017 r. o godz. 10.00 przeprowadzona zostanie rozprawa administracyjna przed wydaniem decyzji administracyjnej o uznaniu działki nr 121 o pow. 2,22 ha położonej w miejscowości Dzbenin gm. Rzekuń za mienie gromadzkie (gminne).

Więcej…
 
Dzień Sołtysa PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina   
piątek, 10 marca 2017 15:32, 232 odsłon

Z okazji "Dnia Sołtysa" życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości oraz sukcesów w działalności sołeckiej. Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania i słowa uznania za Waszą ciężką pracę i zaangażowanie w realizację określonych celów oraz działalność na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia całej społeczności gminy życzy

Wójt Gminy Rzekuń

Stanisław Godzina

Poprawiony: piątek, 10 marca 2017 15:34
 
Informacja w sprawie odbioru odpadów PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
czwartek, 09 marca 2017 14:23, 1227 odsłon

Szanowni Państwo!

W związku ze zmianą umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz zakupem i wymianą koszy, pierwszy odbiór odpadów nastąpi w dniu 15 marca br. (tj. środa). Harmonogram na cały rok zamieszczony jest poniżej.

Poprawiony: piątek, 10 marca 2017 10:53
Więcej…
 
Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - szkolenie PDF Drukuj Email
Autor (źródło): ARiMR   
poniedziałek, 06 marca 2017 13:34, 341 odsłon

Mazowiecki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na szkolenie z zasad przyznawania pomocy dla poddziałania 6.2 "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" objętego PROW na lata 2014 - 2020.

Więcej…
 
Opłaty za korzystanie ze środowiska PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Małgorzata Wioletta Grajda   
środa, 01 marca 2017 10:15, 452 odsłon

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania marszałkowi województwa wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za kolejny okres rozliczeniowy, tj. rok 2016.

Więcej…
 
Utylizacja wyrobów zawierających azbest PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Adam Czartoryski   
czwartek, 23 lutego 2017 16:44, 424 odsłon

Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy w Rzekuniu ponownie planuje usuwanie odpadów zawierających azbest. Wszyscy mieszkańcy zainteresowani usunięciem pokryć dachowych z eternitu mogą składać wnioski w pokoju nr 15 Urzędu Gminy w Rzekuniu w terminie do końca marca 2017 r.

 

Więcej…
 
Odbiór koszy na odpady u sołtysów PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
czwartek, 23 lutego 2017 15:48, 922 odsłon

Szanowni Mieszkańcy!

Wójt Gminy Rzekuń informuje, że od 25 lutego br. (sobota) kosze będzie można odbierać osobiście u sołtysów w miejscowościach Ławy, Teodorowo oraz Goworki. Terminy odbioru w pozostałych miejscowościach zostaną opublikowane w późniejszym czasie.

Poprawiony: sobota, 25 lutego 2017 11:57
Więcej…
 
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Minister Infrastruktury i Budownictwa   
wtorek, 21 lutego 2017 14:26, 323 odsłon

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 13 lutego 2017 r., znak: DLI.II.6620.61.2016.AC.11, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 367/111/2016 z dnia 26 października 2016 r., znak: WI-III.747.4.24.2016.ES, o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. "Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220 kV w relacji Ostrołęka - Olsztyn".

Więcej…
 
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Ławach PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Tomasz Tymiński   
wtorek, 21 lutego 2017 13:01, 468 odsłon

Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na: ,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy i zagospodarowanie terenu w Ławach".

Poprawiony: wtorek, 21 lutego 2017 13:09
Więcej…
 
Wymiana koszy na odpady zmieszane PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
piątek, 17 lutego 2017 12:46, 899 odsłon

Szanowni Państwo!

Wójt Gminy Rzekuń informuje, że zostały zakupione kosze o pojemności 140 litrów na zmieszane odpady komunalne. W związku z tym od 20 lutego 2017r. (tj. poniedziałek) rozpocznie się dostarczanie ich do wszystkich gospodarstw domowych przez Zakład Obsługi Gminy. Dystrybucja koszy rozpocznie się od miejscowości Rzekuń, następnie Ławy, Czarnowiec i Tobolice. O harmonogramie dostarczania koszy do pozostałych miejscowości będą na bieżąco informowani sołtysi. Kosz można odebrać również osobiście na terenie ZOG-u w godzinach od 715 do 1430.

Więcej…
 
Finanse Gminy w rozsypce PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
czwartek, 16 lutego 2017 15:07, 621 odsłon

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Rzekuń informuje, że w wyniku zmian dokonanych głównie przez radnych należących do Klubu w Radzie Gminy Rzekuń, Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 r. Gmina Rzekuń od maja 2016 r. nie posiada

Poprawiony: czwartek, 16 lutego 2017 16:20
Więcej…
 
Referendum unieważnione. Rada po raz kolejny istotnie naruszyła prawo PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
piątek, 03 lutego 2017 14:32, 590 odsłon

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Rzekuń informuje, że Wojewoda Mazowiecki wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały nr XXVI/180/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. o przeprowadzeniu referendum lokalnego w sprawie przyłączenia części Gminy Rzekuń do miasta Ostrołęka.

Jednocześnie informuję Państwa, że na etapie procedowania tej uchwały znane mi były wątpliwości prawne co do legalności takiego rozwiązania. Niestety, na sesji w dniu 29 grudnia 2016 r. Przewodniczący Rady Edward Gryczka

Poprawiony: piątek, 03 lutego 2017 14:46
Więcej…
 
Nabór członków Zespołów wspierających wdrażanie LSR PDF Drukuj Email
Autor (źródło): LGD Zaścianek Mazowsza   
piątek, 03 lutego 2017 15:09, 320 odsłon

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" uprzejmie informuje, że rozpoczyna nabór członków Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji LSR oraz Zespołu ds. Aktualizacji LSR. Głównym zadaniem Zespołów będzie wspieranie procesu wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" na lata 2016-2023 poprzez udział w posiedzeniach oraz wyrażanie opinii nt. procesów monitorowania, ewaluacji i aktualizacji LSR.

Więcej…
 
Wsparcie dla kombatantów i osób represjonowanych PDF Drukuj Email
Autor (źródło): UdsKiOR   
piątek, 03 lutego 2017 12:51, 235 odsłon

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w 2017 roku nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, tj. Ustalanie prawa i wypłata pomocy pieniężnej kombatantom, ofiarom represji i wdowom/wdowcom pozostałym po osobach uprawnionych wynikających z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1255).

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 87

Czy wiesz, że...

Mieszkańcy mogą zgłaszać awarie oświetlenia ulicznego telefonicznie 29 761 79 61 od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16 lub poczta elektroniczną na adres marek.bebenek@bemarrzekun.pl.

Naszą witrynę przegląda teraz 138 gości